Lượt xem: 121

HĐND huyện Thuận Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần ba

  Ngày 28/12 Hội đồng nhân dân huyện Thuận Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần ba đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba. Dự có các đồng chí lãnh đạo thường trực huyện ủy-HĐND-UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện. Đồng chí Thào A Súa, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyenx Ngọc Quang, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Kỳ họp được tổ chức trực truyến đến 29 xã, thị trấn.

         Kỳ họp đã nghe thường trực UBND huyện Thuận Châu thông qua dự thảo tờ trình số 738 UBND huyện, ngày 23/12/2021 về việc qui hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thuận Châu. Dự thảo tờ trình số 742 UBND huyện ngày 27/12/2021 về việc phân bổ kinh phí thực hiện các chế độ an sinh xã hội năm 0221.

Nghe báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.  

     Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến điều chỉnh qui hoạch đất đai theo luật qui hoạch đất đai ngày 29/11/2013. Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 1.226,59 ha. Chuyển đổi cơ cấu đất sử dụng trong nội bộ nông nghiệp với diện tích là 4.743,70 ha.Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp với diện tích là 0,72 ha. Đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng là 11.286,86 ha.

   Tờ trình về việc giao bổ xung kinh phí cho các cơ quan đơn vị thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội năm 2021 là 8.399,663 triệu đồng. Trong đó Phòng lao động và thương binh xã hội huyện được giao 3.259,663 triệu đồng. Phòng Giáo dục huyện được giao 5.140 triệu đồng.  

Các đại biểu đã nhất trí cao với 2 dự thảo tờ trình của của UBND huyện Thuận Châu và báo cáo Ban kinh tế - xã hội  huyện Thuận Châu đã thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần ba.

 

             Dương Hải – Trung tâm TT-VH Thuận Châu

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 173
  • Trong tuần: 5,443
  • Tất cả: 602,736
Đăng nhập