Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền tháng 5/2024
Lượt xem: 110
Thực hiện chỉ đạo, định hướng tháng 5/2024 của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về những nội dung thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải tài liệu hướng dẫn tuyên truyền tháng 5/2024 để các đơn vị sử dụng làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân trên địa bàn.

Tài liệu tuyên truyền tải về tại đây

Nguồn: https://sotttt.sonla.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/tai-lieu-huong-dan-tuyen-truyen-thang-5-2024-766547

Tác giả: Quàng Nhung (Phòng VHTT huyện)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập