Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
367/QĐ-UBND 07/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thuận Châu năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về 0
14/KH-UBND 21/01/2024 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 27
Tải về 0
02/TB-TTHĐND 09/01/2024 Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về 1
09/QĐ-UBND 04/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Thuận Châu năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về 0
6266/QĐ-UBND 16/12/2023 Ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về 1
6269/QĐ-UBND 16/12/2023 Về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2024
Lượt xem: 25
Tải về 0
6268/QĐ-UBND 16/12/2023 Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về 4
36/NQ-HĐND 15/12/2023 Nghị quyết Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Lượt xem: 32
Tải về 1
3357/UBND-KTHT 11/12/2023 V/v đề xuất nhu cầu hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa năm 2024
Lượt xem: 31
Tải về 0
35/NQ-HĐND 11/12/2023 Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đền thờ liệt sỹ tại đèo Pha (Phạ) Đin, xã Mường É, huyện Thuận Châu
Lượt xem: 42
Tải về 0
12345