Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
57/TB-UBND 14/03/2023 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để giải phóng mặt bằng công trình: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường TH-THCS Thôm Mòn, huyện Thuận Châu
Lượt xem: 59
Tải về 2
809/QĐ-UBND 08/03/2023 Quyết định Về việc cho phép lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu bảo tồn và phát triển di tích lịch sử văn hóa đèo Pha Đin
Lượt xem: 62
Tải về 1
57/KH-UBND 27/02/2023 Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm ngành Công thương năm 2023 trên địa bàn huyện Thuận Châu
Lượt xem: 54
Tải về 0
393/QĐ-UBND 23/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thuận Châu năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về 4
46/KH-UBND 21/02/2023 Kế hoạch Triển khai Chương trình khuyến công năm 2023 trên địa bàn huyện Thuận Châu
Lượt xem: 55
Tải về 0
37/KH-UBND 15/02/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công chức, công vụ năm 2023
Lượt xem: 67
Tải về 10
32/KH-UBND 14/02/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 87
Tải về 3
34/KH-UBND 14/02/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2023
Lượt xem: 79
Tải về 2
248/UBND-TCKH 13/02/2023 Công văn V/v chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu trên địa bàn huyện Thuận Châ
Lượt xem: 161
Tải về 2
05/2022/QĐ-UBND 29/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 142
Tải về 1
12