Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Thuận Châu lần thứ 21
Lượt xem: 104
Sáng ngày 15/04, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 21, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
anh tin bai

Anh: Các đại biểu dự họp biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết

Tại Kỳ họp, UBND huyện đã trình 03 văn bản, gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn xã hội hóa cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện các dự án (đợt 2); Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí cho UBND các xã, thị trấn Tiểu dự án 3, Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận phạm vi quy hoạch thị trấn Thuận Châu (mở rộng), huyện Thuận Châu đạt tiêu chí đô thị loại V.

Tiếp đó, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình trong Kỳ họp. Các đại biểu đã thảo luận, nhất trí biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện./.

 

Tác giả: Thùy Trang
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập