UBND huyện Thuận Châu họp phiên thứ 35
Lượt xem: 101
                            Chiều ngày 23/04/2024, đồng chí Quàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu đã chủ trì phiên họp thứ 35, nhiệm kỳ 2021-2026.
anh tin bai

Trong tháng Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất trồng được 1.805 ha lúa, bằng 95% kế hoạch, 72 ha sắn, trên 43 ha ngô và 466 ha rau màu các loại. Tổ chức thu hoạch 376 ha rau các loại, sản lượng ước đạt 6.328 tấn. Chỉ đạo Nhân dân chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả hiện có với 1.398 ha cây chè, 5.981 ha cây cà phê, 1.659 ha cây cao su và 4.289 ha cây ăn quả; tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. Thu hoạch được 418 tấn quả các loại. Đồng thời đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh thiên tai, giông lốc, mưa đá.

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 20/4/2024 đạt 868.412,8 triệu đồng, bằng 61,3% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao, trong đó thu trên địa bàn đạt 26.619,3 triệu đồng, bằng 52,2% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

Tiếp tục thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024, thực hiện các dự án, nội dung thành phần thuộc chương trình; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội và hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất.

Về xây dựng cơ bản đã tập trung triển khai và giải ngân thanh toán vốn đến ngày 20/4/2024 giá trị giải ngân đạt 68.342,969 triệu đồng, bằng 19,48% kế hoạch vốn giao.

Văn hoá xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 30/4; 1/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.  Chăm lo chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Trong tháng, đã tổ chức khám chữa bệnh cho 9.294 người, điều trị nội trú 995 người, duy trì công tác tiêm phòng tại 29/29 xã, thị trấn. Ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II năm học 2023-2024; triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên các trường học theo kế hoạch. Công tác an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững ổn định.

Thời gian tới huyện tiếp tục thực hiện thu ngân sách trên địa bàn và giải ngân thanh toán các công trình đầu tư công đã hoàn thành. Đôn đốc các cơ sở thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, xoá nhà tạm theo kế hoạch năm. Thực hiện đấu giá cấp lương thực trong thời điểm giáp hạt cho nhân dân. Đồng thời quan tâm công tác quản lý đất đai và chủ động phòng chống thiên tai.

                                    

Tác giả: Dương Hải (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập