Cơ quan ban hành
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Tải về
04/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Tải về
03/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Tải về
02/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu Tải về
01/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Tải về
02/2020/QĐ-UBND 06/07/2020 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND huyện Thuận Châu về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Thuận Châu Tải về
01/2020/QĐ-UBND 10/02/2020 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND huyện ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Thuận Châu Tải về
06/2019/QĐ-UBND 24/12/2019 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND huyện Thuận Châu về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng huyện Thuận Châu Tải về
05/2019/QĐ-UBND 18/07/2019 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND huyện Tải về
04/2019/QĐ-UBND 24/05/2019 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Tải về
123
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập