Tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 69
Ngày 19/4, UBND Thị trấn Thuận Châu, xã Chiềng Ly, Phông Lăng và Chiềng Bôm đã tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND huyện, xã, thị trấn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của huyện Thuận Châu.
anh tin bai

Ảnh: Cử tri xã Phổng Lăng tham gia bỏ phiếu
Thực hiện Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, cấp ủy và chính quyền xã Phổng Lăng đã chỉ đạo, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của xã triển khai thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, tích cực vận động, thuyết phục cử tri và Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lý do và sự cần thiết phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, để từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn xã.

Ngày 19/4, UBND Thị trấn Thuận Châu, xã Chiềng Ly, Phông Lăng và Chiềng Bôm đã tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND huyện, xã, thị trấn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của huyện Thuận Châu.

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đó là: Nhập, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên 13,09 km2 và quy mô dân số 5.641 người của xã Chiềng Ly (gồm 10 bản: Bó Tảư, Tà Ngần, Pán, Nà Lĩnh, Bó Lanh, Nà Cài, Chiềng Ly, Đông, Huông, Bon Nghè); một phần diện tích tự nhiên 4,19 km2 và quy mô dân số 2.363 người của xã Phổng Lăng (gồm 03 bản: Còng, Bỉa, Dửn và một phần của bản Thái Cóng) vào thị trấn Thuận Châu. Nhập toàn bộ phần còn lại của xã Chiềng Ly (diện tích tự nhiên 18,47 km2 và quy mô dân số 3.265 người) với phần còn lại của xã Phổng Lăng (diện tích tự nhiên 11,94 km2 và quy mô dân số 3.124 người) và một phần của xã Chiềng Bôm (gồm 05 bản: Hốn, Ít Cang, Khem, Nà Tắm, Tịm có diện tích tự nhiên 25,38 km2 và quy mô dân số 1.940 người) để thành lập xã mới. Dự kiến tên gọi của xã mới sau sắp xếp là xã Phổng Ly.

Tác giả: Thùy Trang - Sông Khương - Thủy Tiên (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập