Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc với xã Phổng Lái, Chiềng Pha
Lượt xem: 72
Ngày 25/3, Đồng chí Nguyễn Đức Thặng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đến làm việc với xã Phổng Lái về việc nâng cao chất lượng, phương pháp hoạt động của Thường trực HĐND xã.
anh tin bai

 

 

Tại cuộc làm việc, HĐND xã Phổng Lái đã thông tin về hoạt động năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, HĐND xã Phổng Lái đã thông qua các Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024; Nghị quyết thông qua đề án sáp nhập 2 bản Nặm Giắt và Noong Bồng; Nghị quyết phê chuẩn danh mục công trình duy tu, bảo dưỡng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Nghị quyết thông qua nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chung nông thôn xã Phồng Lái giai đoạn 2021- 2030... HĐND xã đã tổ chức được 10 cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp với hơn 800 lượt cử tri tham dự trên 5 đơn vi bầu cử của xã. Hầu hết các kiên nghị của cử tri thuộc thâm quyên giải quyết của xã đều đã được giải quyết không còn ý kiến kiến nghị nào tồn tại, vướng mắc. Các kiến nghị lên cấp trên đều được chuyển tải lên cấp trên xem xét giải quyết như đường giao thông; Thiết chế nhà văn hóa...

Cùng ngày, đoàn đã đến làm việc với xã Chiềng Pha về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 của HĐND xã.

 

anh tin bai

 

Năm 2023, HĐND xã đã họp Chuyên đề triển khai Đề án sáp nhập bản trên địa bàn xã, duy tu bảo dưỡng công trình đường giao thông nông thôn bản Chộ Muông, sửa chữa nhà văn hóa bản Ngà Phát, bản Trọ Phảng. Thực hiện giám sát giám sát chuyên đề việc triên khai thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí chi trả dịch vụ MTR năm 2020-2021 trên địa bàn xã Chiềng Pha. Đối với UBND xã và 12 trưởng Bản trên địa bàn xã Chiềng Pha. Giám sát về các vấn đề thu các khoản thu quý, phí các khoản đong góp tư nhân dân đối với 12 bản và UBND xã, giám sát các chê độ an sinh xã hội, như chi trả kinh phí hỗ trợ cho học sinh diện hộ nghèo của ba trường học trên địa bàn. Đồng thời, Thường trực HĐND xã giám sát việc chi trả kinh phí hỗ trợ chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Tổ chức tiếp xúc cử tri tại 7 điểm trên toàn xã về kết quả tại kỳ họp tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của HĐND xã đến các tầng lớp nhân dẫn; đôn đốc nhân dân đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện có hiệu quả mục tiêu mà Nghị quyết HĐND xã khóa XXI để ra.

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thặng đề nghị HĐND xã Chiềng Pha tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND với UBND xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã, làm tốt công tác tuyên truyền về thực hiện các luật, trong đó có Luật Đại biểu quốc hội, luật HĐND, quản lý quy hoạch NTM, tăng cường công tác giám sát, trong đó lựa chọn những nội dung giám sát mà thực tiễn nảy sinh, người dân quan tâm, tập trung vào quản lý đất đai, hành lang giao thông, các mô hình phát triển kinh tế. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Đại biểu hội đồng, trong đó, yêu cầu nâng cao chất lượng chất vấn, tăng cường tiếp dân bằng nhiều hình thức, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp tổ chức kỳ họp đảm bảo đúng luật, Ban hành Nghị quyết đúng thời gian, nội dung, thể thức.

 

Tác giả: Thuỷ Tiên (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập