Lượt xem: 70

Thuận Châu sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 04/5, Huyện ủy Thuận Châu đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; cùng các đồng chí Thào A Súa - Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Quàng Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện.

 

 

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Thuận Châu đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập, nghiên cứu  Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề học tập toàn khóa, chuyên đề riêng từng năm trong toàn Đảng bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ  chính trị thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng, là nhiệm vụ cơ bản của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Các cấp, các ngành, các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở đã gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị; Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt thực hiện việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn đảng với 05 nội dung có tính chất đột phá đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo (Cải cách hành chính hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; Phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới; Công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển đô thị; Phát triển du lịch; Đảm bảo quốc phòng, an ninh); 100% các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, cơ quan, đơn vị đăng ký nội dung đột phá.

Đến nay, toàn huyện có tổng số 68 mô hình tiêu biểu; 78 tập thể, 202 cá nhân được ghi danh “Người tốt việc tốt”; 04 tập thể, 03 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng cấp tỉnh, 16 tập thể, 29 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng cấp huyện trên các lĩnh vực.

Trong thời gian tới Đảng bộ huyện Thuận Châu tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XII và chuyên đề năm 2022; chủ động lựa chọn những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để đăng ký việc học và làm theo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận; đẩy mạnh phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Huyện ủy Thuận Châu đã trao Giấy khen cho 23 tập thể, 16 cá nhân; UBND huyện trao Giấy khen 12 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sông khương ( Trung tâm TT- VH Thuận Châu ) 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 790
  • Trong tuần: 8,957
  • Tất cả: 527,265
Đăng nhập