Lượt xem: 37

Hội nghị tổng kết công tác tác Tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ, chuyên đề trọng tâm năm 2022

Ngày 07/01/2022, Phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ, chuyên đề trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022.

 

 

 

Trong năm 2021, Phòng Tư pháp huyện đã chủ động bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương tham mưu cho UBND huyện trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác tư pháp trong từng lĩnh vực công tác; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành. Các mặt công tác tư pháp được triển khai một cách đồng bộ và toàn diện đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Hội nghị thảo luận những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân yếu kém trong năm 2021; thảo luận làm rõ những vấn đề mà công chức Tư pháp - Hộ tịch còn lúng túng, vướng mắc, chưa rõ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Kịp thời thống nhất, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa, khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư pháp trên địa bàn huyện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

 Tại hội nghị này Phòng Tư pháp huyện triển khai, tập huấn 03 chuyên đề lĩnh vực trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022: Kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn có ý thức,  tập chung cao tiếp thu các chuyên đề được hướng dẫn, tập huấn. Qua triển khai, tập huấn công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn đã nắm được nội dung cơ bản về Kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác hòa giải cơ sở; cập nhập phần mềm xử lý vi phạm hành chính, để tham mưu cho UBND xã, thị trấn triển khai tốt hơn các lĩnh vực này trong thời gian tới.

Vàng Thị Sánh – Phòng Tư Pháp huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 795
  • Trong tuần: 8,962
  • Tất cả: 527,270
Đăng nhập