Hội Nông dân huyện Thuận Châu tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động
Lượt xem: 367
Hội Nông dân là tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân có vai trò tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

 

Hội Nông dân huyện Thuận Châu có 29 cơ sở Hội, 355 Chi hội bản, tiểu khu với 31.256 hội viên tham gia sinh hoạt hội. Trong những năm qua Hội Nông dân huyện đã thực hiện tốt vai trò trung tâm nòng cốt, nhiệm vụ tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân. Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội, hàng năm bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp uỷ cùng cấp, Hội Nông dân huyện đã chủ động cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai, quán triệt đến Hội Nông dân các xã, thị trấn. Ban Thường vụ Hội xây dựng những nội dung trọng tâm có liên quan trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, làm tài liệu sinh hoạt cho cán bộ, hội viên nông dân vừa học tập, vừa tổ chức tuyên truyền, vừa đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”; công tác tuyên truyền, vận động của Hội đã tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân có nhiều kênh tiếp nhận thông tin; thông qua việc duy trì sinh hoạt tại chi, tổ hội, cơ sở Hội kịp thời nắm bắt tâm trạng, nguyện vọng của hội viên, nông dân liên quan đến chủ trương, chính sách, báo cáo đến cấp ủy, chính quyền, kịp thời triển khai và tổ chức hỗ trợ nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn kết chặt chẽ với 03 phong trào thi đua lớn do Hội phát động, trọng tâm là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong trào đã được các cấp Hội và đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia hưởng ứng với trên 9.000 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hằng năm. Nhiều nông dân đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật với tinh thần dám nghĩ, dám làm đem lại hiệu quả kinh tế trang trại, kinh tế vườn, trồng rừng kinh tế, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh dịch vụ, chế biến nông sản đạt giá trị khá. Tuyên truyền hội viên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tuyên truyền theo chuyên đề hàng năm, vận động hội viên, nông dân bằng việc làm cụ thể, đăng ký tại bản, tiểu khu, chi, tổ hội. Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp, hiến đất, ngày công lao động tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Từ hiệu quả hoạt động các phong trào, trong năm 2022, các cấp Hội đã vận động hội viên duy tu, sửa chữa 1.356 km kênh mương, hiến 21.862 m2 đất làm đường nông thôn mới, đóng góp trên 3.000 ngày công lao động; các cấp Hội trong huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp xây dựng Mái ấm nông dân được 12 nhà với số tiền 196.760.000 đồng.

(Ảnh: Vận động hội viên, nông dân tu sửa đường làng, ngõ xóm)

Tuyên truyền vận động hội viên liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo hướng bền vững; hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở nông thôn và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Các cấp Hội trong huyện đã tích cực tuyên truyền chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức tập huấn, cho vay vốn phát triển mô hình. Hội Nông dân huyện đã cho vay vốn và phối hợp quản lý, hướng dẫn hội viên phát triển 59 mô hình kinh tế, như nuôi bò sinh sản, nuôi cá lồng, mô hình trồng na Thái, mô hình nuôi thỏ, mô hình trồng bí đao, mô hình nuôi vịt địa phương... Đồng thời vận động hội viên xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình có những chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Vận động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ nông thôn gắn với vận động thành lập các tổ hợp tác, chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp. Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội vận động thành lập được 01 Hợp tác xã, 04 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 24 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trong năm 2022.  

Lường Thị Thanh

Hội Nông dân huyện Thuận Châu

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 2,967
  • Trong tuần: 22,995
  • Trong tháng: 96,627
  • Trong năm: 725,411
  • Tất cả: 1,442,566
Đăng nhập