Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 139
Sáng ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể và báo cáo viên Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 16.000 điểm cầu các ban, bộ ngành, đoàn thể của Trung ương và cấp tỉnh, huyện trên toàn quốc.

 

anh tin bai


Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh... Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các xã, phường, thị trấn.

Dự tại điểm cầu huyện Thuận Châu có các đồng chí: Nguyễn Đắc Lực - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Thào A Súa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Quàng Văn Dũng, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; tập thể Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện; các tổ chức cơ sở Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề: Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 43-NQ/TW đặt mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện mục tiêu này, Nghị quyết đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ. Trong đó, ngoài yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, cần hoàn thiện chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước. Tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới; phát huy vai trò của các giai tầng xã hội; khơi dậy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa cơ chế: "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" gắn với phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"…

Nghị quyết số 42-NQ/TW đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Nghị quyết nêu rõ: “Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến thực hiện chính sách xã hội”...

 

Tác giả: T/h: Sông Khương (Trung tâm TT- Vh Thuận Châu)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập