QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 526
          Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/3/2023 của UBND huyện Thuận Châu về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Thuận Châu năm 2023; Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu về thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023; Biên bản số 09/BB-HĐTD ngày 07/6/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 (lần 2);

          Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 gồm có 94 thí sinh, trong đó:

          1. Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn: 94 người.

          1.1. Công chức Văn hóa - Xã hội: 32 phiếu, trong đó:

          - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Bản Lầm: 16 phiếu.

          - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Phổng Lăng: 16 phiếu.

          1.2. Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 62 phiếu.

          1.2.1. Đối tượng ngoài cử tuyển: 53 phiếu, trong đó:

          Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Bản Lầm: 20 phiếu.

          - Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Bó Mười: 13 phiếu.

          - Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Muổi Nọi: 11 phiếu.

          - Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Phổng Lập: 9 phiếu.

          1.2.2. Đối tượng cử tuyển: 09 phiếu, trong đó:

          - Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Liệp Tè: 03 phiếu.

          - Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Mường Khiêng: 06 phiếu.

(có Danh sách chi tiết kèm theo)

          2. Thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn: Không có.

Tải về

 

Chi tiết: TẠI ĐÂY

Tác giả: Phòng Nội vụ huyện Thuận Châu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập