Danh sách người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 phỏng vấn tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập trực thuộc UBND huyện Thuận Châu năm 2023
Lượt xem: 1637
Căn cứ Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 phỏng vấn tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập trực thuộc UBND huyện Thuận Châu năm 2023. Cụ thể như sau:

Tổng số có 207 thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trực thuộc UBND huyện Thuận Châu năm 2023, trong đó:

1. Người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 phỏng vấn: 206 người.

- Vị trí giáo viên Mầm non hạng III: 97 người.

- Vị trí giáo viên Tiểu học hạng III: 74 người (trong đó đăng ký dự tuyển giáo viên văn hóa: 61 người; giáo viên Tin học: 05 người; giáo viên Thể dục: 07 người; giáo viên Tiếng anh: 01 người).

- Vị trí giáo viên THCS hạng III: 32 người (trong đó đăng ký dự tuyển giáo viên Toán: 04 người; giáo viên Lý: 01 người; giáo viên Hoá: 02 người; giáo viên Tin học: 01 người; giáo viên Sinh: 02 người; giáo viên Văn: 05 người; giáo viên Lịch sử: 10 người; giáo viên Địa lý: 02 người; giáo viên Tiếng anh: 04 người; giáo viên Công nghệ: 01 người).

- Vị trí Thư viện viên hạng IV: 03 người.

2. Người đăng ký dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 phỏng vấn: 01 người.

- Vị trí Thư viện viên hạng IV: 01 người.

- Lý do: Không có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí tuyển dụng theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chi tiết:

1. Danh sách đủ điều kiện

- Mầm non.

- Tiểu học.

- Trung học cơ sở.

- Thư viện viên.

2. Danh sách không đủ điều kiện: Thư viện viên.

Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND huyện

Tác giả: Phòng Nội vụ huyện Thuận Châu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập