• 20/10/2022

    Tổ chúc các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng huyện Thuận Châu (21/11/1952-21/11/2022)

    Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Thuận Châu với tinh thần kiên quyết kháng chiến, cùng với quân và dân cả nước, Nhân dân Thuận Châu đã góp công, góp của hết lòng phục vụ chiến dịch của quân và dân Tây Bắc, góp phần tích cực vào chiến thắng của chiến dịch Tây Bắc. Chiến dịch Tây Bắc thắng lợi, Thuận Châu được giải phóng, đây là mốc son chói lọi đi vào lịch sử kháng chiến anh dũng của Nhân dân các dân tộc Thuận Châu. Chào mừng sự kiện lịch sử quan trọng này, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự cường của Nhân dân các dân tộc Thuận Châu; ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, khẳng định những thành quả to lớn của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu trong 70 năm qua, nhất là trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới CNH- HĐH đất nước; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới… Tạo không khí phấn khởi, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập