Phiên họp quý IV Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyệnThuận Châu
Lượt xem: 256
Ngày 11/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Châu tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động quý IV/2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2023.Đồng chí Nguyễn Đức Thặng - UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì phiên họp.
anh tin bai


Năm 2022,Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thuận Châu đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tập trung giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch tăng trưởng được giao, kịp thời tham mưu bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng CSXH để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn. Qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tổng nguồn vốn được giao quản lý và huy động đến 31/12/2022 đạt 671.829 triệu đồng, tăng 65.160 triệu đồng so với đầu năm, trong đó: Nguồn TW 660.362 triệu đồng; nguồn vốn uỷ thác đầu tư tại địa phương 11.468 triệu đồng; nguồn huy động thực hiện được 77.488 triệu đồng đạt 101,23%; tỷ lệ giải ngân đạt chỉ tiêu giao, trong năm doanh số cho vay 199.438 triệu đồng, doanh số thu nợ 136.534 triệu đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng 669.330 triệu đồng, tăng trưởng 10,34%, với 15.527 lượt khách hàng vay vốn. Công tác kiểm tra, giám sát được thường xuyên liên tục 111 lượt tổ chức Hội cấp xã, 171 lượt tổ TK&VV với 889 lượt hộ vay vốn. Chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn trong tầm kiểm soát.

 Các nguồn vốn của NHCSXH huyện đã phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thúc đẩy thực hiện chương trình quốc gia về giảm nghèo bề vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Năm 2022, nguồn vốn tín dụng NHCSXH huyện đã giúp cho 4.242 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác được vay vốn, trong đó giúp cho 2.853 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, sản xuất kinh doanh vung khó khăn; giải quyết tạo việc làm và hỗ trợ việc làm cho 580 lao động...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thặng - UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá cao những nỗ lực của NHCSXH huyện, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, các phòng, ban ngành, đoàn thể liên quan và UBND các xã trong việc phối hợp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. đồng thời đồng chí yêu cầu năm 2023, trong đó Ngân hàng chính sách huyện tiếp tục triển khai  thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch. Tích cực huy động các nguồn vốn, nhận ủy thác từ ngân sách từ địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao quản lý, chất lượng, xử lý nợ đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, khách quan, xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan; quân tâm công tác tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ tổ vay vốn, góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Sông Khương (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập