Hội nghị trực tuyến Phổ biến, triển khai Luật Đất đai năm 2024
Lượt xem: 37
Ngày 9/5, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) phổ biến, triển khai Luật Đất đai năm 2024. Tại điểm cầu huyện Thuận Châu, chủ trì hội nghị đồng chí Hà Trung Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Phong, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Lãnh đạo các cơ quan: Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân huyện; thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện.

 

anh tin bai

Luật Đất đai năm 2024, với 16 chương, 260 điều, đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai; giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất; tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai phổ biến một số điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai năm 2024; tập trung chính vào các nội dung: Những điểm mới trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, công tác giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Ngay sau phần triển khai tuyên truyền, các đại biểu dự hội nghị ở cả 3 cấp đã được tham gia một bài trắc nghiệm trong thời gian 15 phút, với 45 câu hỏi về Luật Đất đai 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, phổ biến tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý đất đai ở cả cấp tỉnh, huyện, xã, hướng tới thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý đất đai. Giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, UBND các huyện, thành phố phối hợp kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định chi tiết 20 nội dung của Luật Đất đai năm 2024. Tiếp tục đẩy mạnh điều tra cơ bản đất đai, đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Rà soát hiện trạng sử dụng đất, xây dựng phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc giao đất, cho thuê đất, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định.../.

 

 

Tác giả: Thùy Trang, Trung tâm TT-VH huyện Thuận Châu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập