DẤU ẤN NÔNG NGHIỆP THUẬN CHÂU NĂM 2022
Lượt xem: 779
Năm 2022, vượt qua những khó khăn, thách thức do thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19... nghành nông nghiệp huyện Thuận Châu tiếp tục nỗ lực “vượt khó”, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, đạt được nhiều thành tựu, là điểm sáng trong phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì tốc độ khá. Kết quả này có được đó là sự linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện, sự nỗ lực thích ứng của cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp, HTX và bà con nông dân.
anh tin bai


 

Trước những khó khăn của năm 2022, để đạt được các chỉ tiêu trong sản xuất nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp đã chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, kế hoạch năm và cả giai đoạn phát triển. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng xã; tập trung vào công tác tuyên truyền các Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến người dân. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nông nghiệp trong sự phát triển chung của huyện.

Với định hướng phù hợp và nhiều cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, năm 2022, ngành Nông nghiệp huyện nhà phát triển theo hướng toàn diện, hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao.... Các chỉ tiêu đề ra của ngành cơ bản hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao và đạt được những dấu ấn quan trong tiểu biểu như:công tác bảo vệ rừng, trồng mới rừng vượt kế hoạch; thực hiện tốt công tác PCCC; việc thực hiện ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất hữu cơ; phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản; duy trì phát triển các chuỗi liên kết phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện; sản xuất chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao và theo hướng hữu cơ; thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội của 6 xã vùng cao giai đoạn 2021-2025” đã phát triển hiệu quả các loại cây con đặc sản, cây ăn quả, dược liệu tại các xã vùng cao…

anh tin bai


Theo đó, năm 2022 huyện đã hình thành vùng sản xuất 22,48 ha dứa, 86 ha chanh leo, trồng gần 5ha (3,5ha) rau chân vịt cho nhà máy chế biến xuất khẩu đồng giao Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao; đến nay toàn huyện phát triển thêm 4 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, nâng tổng số lên 25 chuỗi; 11 chuỗi liên kết sản xuất; hình thành các vùng sản xuất xoài, nhãn, thanh long, cà phê; có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM; có thêm 03 sản phẩm ocop; chỉ tiêu trồng rừng đạt và vượt kế hoạch đề ra, đến nay toàn huyện có 67.580 ha rừng, độ che phủ đạt 43,6; xuất khẩu 60 tấn thanh long sang thị trường Anh, Pháp; nhiều chỉ tiêu về cây trồng, con nuôi đều đạt và vượt kế hoạch Toàn huyện hiện 6.831 ha lúa, đạt 104,2% kế hoạch; 6.175 ha ngô, đạt 106% kế hoạch; gieo trồng 600 ha rau màu, sản lượng ước đạt 10.000 tấn, có 5.590 ha cà phê; 1.459ha chè; 1.658,7 ha cây cao su, năm 2022, đã thu được trên 3.000 tấn mủ/1.400 ha cao su cho sản phẩm; 4.303ha, cây ăn quả, sản lượng  trên 21.450 tấn tăng 15,53% so với năm 2021; Công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi, công tác chuyển giao kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, tạo nền tảng tốt cho việc phát triển cây trồng, con nuôi. Đến nay, toàn huyện có tổng đàn trâu 9.900, đàn bò có 51.000 con, đàn lợn có 70 nghìn con, đàn gia cầm có 711 nghìn con, đàn dê 26 nghìn con . Tổng sản lượng thịt hơi năm 2022 đạt 8.700 tấn. Tổng đàn ong đạt 10.000 đàn với sản lượng mật ong thu hoạch là 180 tấn.Diện tích nuôi trồng thủy sản 417 ha. Sản lượng thủy sản khai thác 750 tấn các loại.... Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cùng các giải pháp quyết liệt và đồng bộ, tư duy sản xuất của bà con nông dân thay đổi, tư duy từ sản xuất nông nghiệp phục vụ an sinh sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa đã hình thành rõ nét; bước đầu đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án nông nghiệp. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch đúng hướng, gắn với nhu cầu thị trường, sản phẩm nông, lâm, thủy sản có lợi thế và giá trị tăng cao….Những con số biết nói là minh chứng cho những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đề ra những giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và những cố gắng thích ứng của bà con nông dân và các doanh nghiệp, HTX.

anh tin bai


Là địa phương có nhiều lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, nhiều sản phẩm nông sản có chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh cao. Phát huy tiềm năng và thế mạnh này, Đảng bộ huyện Thuận Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình VietGAP, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất với chế biến, tiêu thụ, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, xuất khẩu. Đến nay,  huyện Thuận Châu có hơn 4.303 ha cây ăn quả các loại, chủ yếu là xoài, chanh leo, bơ, nhãn, thanh long; trong đó trên 3.500 ha cây ăn quả được trồng bằng các giống chất lượng cao. Triển khai có hiệu quả 11 chuỗi sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, gồm: xoài, cam, bơ, thanh long ruột đỏ, chanh leo, nhãn, khoai sọ, nhãn hữu cơ, cà phê, rau quả trái vụ; 25 cơ sở trồng trọt được cấp giấy chứng nhận VietGAP, với diện tích trên 400ha; có 10 mã số vùng trồng các loại cây ăn quả, trong đó 2 mã vùng trồng cây xoài với diện tích 17 ha đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, EU, Úc, DuBai, Nhật Bản; 8 mã vùng trồng xoài, nhãn, thanh long ruột đỏ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, với tổng diện tích 220 ha; 10 ha bưởi của Công ty cổ phần nông sản sạch Sơn La, bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha được cấp chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam. Hơn 300 ha chè, 17 ha cà phê; 7 ha cây ăn quả, 1 ha cây sa nhân được áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel...

Từ sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đã cung cấp ra thị trường các sản phẩm nông sản sạch, an toàn, góp phần nâng cao thương hiệu sản phẩm nông sản Thuận Châu. Bên cạnh đó, Huyện Thuận Châu đã hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX chuẩn hóa các sản phẩm và có 8 sản phẩm OCOP đạt 3 đến 4 sao (trong đó có 1 sản phẩm thuộc nhóm ngành dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng, 7 sản phẩm thuộc nhóm ngành thực phẩm).. Sau khi được công nhận, các sản phẩm đã được huyện tạo điều kiện tham gia chương trình hội chợ, các hoạt động xúc tiến thương mại. Các sản phẩm đã nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng, nhà phân phối, các đại lý trong và ngoài tỉnh, tạo cơ hội nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, các nhà phân phối để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn tiếp tục chủ động kiểm tra các công trình thuỷ lợi;  quản lý, vận hành hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo nước cung cấp phục vụ sản xuất lúa xuân năm 2022:  huy động sức dân đóng góp thi công các công trình thủy lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và từng bước hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới. Trong năm đã huy động 16.827 người tham gia nạo vét 212,5 km các công trình thủy lợi trọng yếu, bờ mương, đập đầu mối với khối lượng 5.118,5m‑; đắp đất đá 152 m3 , giá trị ngày công ước tính khoảng 1.682,7 triệu đồng. Toàn huyện hiện có 244 công trình và 4 hồ chứa; hơn 311,225 kmkênh mương thuỷ lợi ; trong đó kênh đã được kiên cố hóa 200,848 km; kênh xây gạch, đá 6,246 km; đường ống 55,614  km; cầu máng 3,435 km; Tổng diện tích cấp nước, tưới nước, tiêu nước năm 2022 là: 33.730,502 ha.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện; tuyên truyền, vận động xã, bản và nhân dân trên địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; hoàn thành việc đánh giá hiện trạng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025 được ban hành tại Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Sơn La; Hết năm 2022, toàn huyện đạt bình quân 7,21 tiêu chí/xã, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

anh tin bai


Bước vào xuân mới với khí thế, niềm tin mạnh mẽ vào sự phát triển và sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp, Nhân dân các dân tộc trong huyện. Nghành nông nghiệp huyện phấn đấu:

(1). Diện tích cây chè đạt trên 1.500 ha, cà phê 5.590 ha, cây ăn quả trên 4.402 ha, cao su duy trì 1.659 ha, tổng sản lượng búp chè tươi đạt 13.729 tấn, cà phê nhân trên 5.674 tấn, quả trên 22.577 tấn, mủ đông cao su trên 4.000 tấn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 9.000 tấn, sản lượng khai thác thủy sản đạt 1.300 tấn.

(2).  Duy trì 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu thêm mới 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 8,11 tiêu chí/xã.

(3).  Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92,5%; tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch đạt 100%.

(4).  Diện tích trồng mới rừng tập trung năm 2023 đạt 280 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,63%.

(5). Toàn huyện duy trì ổn định 25 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, xây dựng mới thêm 02 chuỗi nâng toàn huyện có 27 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

(6). Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hoá nhằm khai thác lợi thế của huyện, tập trung tại địa bàn các xã vùng cao. Phấn đấu đến năm 2022, tổng đàn trâu ổn định và duy trì ở mức 10.000 con; đàn bò tăng lên 53.550 con; lợn lên 75 nghìn con, đàn gia cầm có 731 nghìn con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 9.000 tấn; sản lượng khai thác thủy sản đạt 1.300 tấn.

Vượt qua khó khăn, thách thức, ngành Nông nghiệp huyện nhà tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn. Những dấu ấn đạt được trong năm 2022 của ngành nông nghiệp đã và đang góp phần tích cực vào mục tiêu đưa huyện Thuận Châu thoát nghèo vào năm 2025 và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững. 

 

                                                                                         BT: Quỳnh Liên (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập