Họp triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
Lượt xem: 153
Ngày 27/2, UBND huyện Thuận Châu đã tổ chức họp triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Thuận Châu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đức Thặng, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 

anh tin bai


Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu cần được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện có 1.128 hộ; đã làm mới 896 hộ; sửa chữa 232 hộ với tổng kinh phí gần 40,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2023, sẽ hỗ trợ nhà ở cho 296 hộ, trong đó: 246 hộ làm mới và 50 hộ sửa chữa với tổng kinh phí thực hiện gần 10,9 tỷ đồng tại 13 xã trên địa bàn huyện như: xã Nong Lay với 53 hộ, xã Muổi Nọi: 43 hộ, Bon Phặng: 38 hộ... Các đại biểu dự họp đã có ý kiến về những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Đề án như: trùng đối tượng, thừa kinh phí; tạm ứng kinh phí...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Thặng đã đề UBND các xã thị trấn xác định việc thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm với phương châm làm việc chủ động, trách nhiệm, sáng tạo và đúng quy trình; thực hiện nghiêm, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác xoá nhà tạm, thành lập tổ công tác do Chủ tịch UBND xã, phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, tổ phó và có các đoàn thể tham gia; gắn với trách nhiệm của đồng chí cấp uỷ phụ trách bản để trực tiếp tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân đồng thuận để tổ chức xoá nhà tạm, tổ công tác chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, UBND xã về tiến độ triển khai. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá tiến độ xây dựng nhà ở; phối hợp với các ngành có liên quan xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, sử dụng, hồ sơ, thủ tục, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Đề án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025...

Thuỷ Tiên (Trung tâm TT-VH huyện Thuận Châu)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập