Hội khuyến học Thuận Châu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khuyến học
Lượt xem: 72
Trong 02 ngày từ 15/3-16/3/2023, Hội khuyến học Thuận Châu đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khuyến họccho 71 cán bộ khuyến học các xã, thị trấn, trường học, Ban khuyến học các cơ quan đơn vị trên địa bàn.
anh tin bai

Tại lớp tập huấn các cán bộ khuyến học cơ sở được triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về “Xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời” giai đoạn 2021 - 2030 như: Quyết định 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2030”, các kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2030” của tỉnh, của huyện; Quyết định 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch thực hiện của tỉnh, của huyện về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; quy định đánh giá, xếp loại đơn vị học tập; hướng dẫn đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2021 - 2030; Bộ tiêu chí hướng dẫn đánh giá, công nhận “Công dân học tập”.

Toàn huyện Thuận Châu có 71 tổ chức hội, trong đó Hội khuyến học 29 xã, thị trấn; 06 Hội khuyến học trường học trực thuộc; 36 Ban khuyến học cơ quan, đơn vị. Có tổng số 643 chi hội khuyến học, trong đó 101 chi hội khuyến học nhà trường và 542 chi hội trực thuộc xã, thị trấn, với trên 52.800 hội viên. Thông qua tập huấn giúp các cán bộ khuyến học cơ sở được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tổ chức hoạt động cho cán bộ hội cấp từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả công tác Hội ở xã, thị trấn, các trường và các cơ quan, đơn vị khuyến học toàn huyện, góp phần nâng cao hoạt động hiệu quả công tác khuyến học trên địa bàn huyện./.

 Sông Khương(Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 336
  • Trong tuần: 11,544
  • Trong tháng: 36,246
  • Trong năm: 244,646
  • Tất cả: 961,801
Đăng nhập