Kỳ họp chuyên đề thứ 22 HĐND huyện
Lượt xem: 42
Ngày 14/5/2024 Hội đồng nhân dân huyện Thuận Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ lần 22. Đồng chí Thào A Súa Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Thặng, Ủy viên BTV huyện ủy, PCT HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp.
anh tin bai

 

Kỳ họp đã thông qua 2 tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, huyện Thuận Châu. Với phương án sắp xếp: Nhập, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên 13,09 km và quy mô dân số 5.641 người của xã Chiềng Ly và 4,19 km' và quy mô dân số 2.363 người của xã Phổng Lăng. Bản Còng, Bỉa, Dửn và một phần của bản Thái Cóng vào thị trấn Thuận Châu. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 18,47 km và quy mô dân số 3.265 người còn lại của xã Chiêng Ly; diện tích tự nhiên 11,94 km và quy mô dân số 3.124 người còn lại của xã Phổng Lăng và một phần diện tích tự nhiên 25,38 km và quy mô dân số 1.940 người của xã Chiềng Bôm để thành lập xã mới. Dự kiển tến gọi của xã mới sau sắp xếp là xã Phổng Ly.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ vốn xã hội hoá cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện dự án Đền thờ Liệt sĩ và hạ tầng kỹ thuật tại Khu lịch sử-văn hoá Pha đin huyện Thuận Châu đợt 4. Tổng số nguồn vốn xã hội hóa đã kêu gọi đóng góp từ ngày 21/11/2023 đến hết ngày 05/5/2024  được trên 11 tỷ. Tổng số vốn đã phân phân bổ đến nay trên 9 tỷ đồng. Phương án phân bổ đợt 4 với số tiền là 1.745,121 triệu đồng.

Hai Ban Hội đồng cũng thông qua báo cáo kết quả thẩm tra của ban Pháp chế của HĐND huyện khoá XXI; báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế xã hội của HĐND huyện khoá XXI.

 

Tác giả: Dương Hải
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập