Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Thuận Châu năm 2023
Lượt xem: 282
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La, BCĐ Chuyển đổi số huyện Thuận Châu, với mục tiêu:

- Phát triển hạ tầng CNTT và truyền thông thành hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt; phát triển ứng dụng, dịch vụ mới theo hướng dùng chung hạ tầng số, nền tảng số đảm bảo khả năng sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh để kịp thời đưa ra các quyết sách chính xác trong hoạt động quản lý nhà nước; phát triển kinh tế số, cung cấp các dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của huyện.

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số, Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện để thực hiện có hiệu quả trong năm 2023.

Năm 2023 được xác định là “Năm Chuyển đổi số”, năm trọng tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển Chính quyền số để thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số, xã hội số; phát huy hiệu quả chuyển đổi số để nâng cao năng lực, hiệu lực trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp góp phần nâng cao các chỉ số cạnh tranh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và là nền tảng để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện.

- Thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện theo mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định 2972/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 09/6/2021  của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thuận Châu.

 - Thực hiện triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự vào cuộc của các cấp, các ngành; đồng thời phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện và xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành, nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ cải cách hành chính.

 

Nội dung chi tiết tại đây

Tác giả: Quàng Nhung (Phòng VHTT huyện)
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 3,003
  • Trong tuần: 23,031
  • Trong tháng: 96,663
  • Trong năm: 725,447
  • Tất cả: 1,442,602
Đăng nhập