Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Số ký hiệu văn bản 04/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2015
Ngày hiệu lực 04/09/2015
Trích yếu nội dung Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 04.pdf
Cơ quan ban hành