Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND huyện Thuận Châu về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng huyện Thuận Châu
Số ký hiệu văn bản 06/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND huyện Thuận Châu về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng huyện Thuận Châu
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành