10 thành tựu nổi bật huyện Thuận Châu năm 2023
Lượt xem: 375
Nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, năm 2023, huyện Thuận Châu đạt được thành tựu tích cực, toàn diện, trong đó có nhiều lĩnh vững vực có tính bứt phá. Hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt… Những kết quả đó là minh chứng cho sự sự lãnh, chỉ đạo đúng đắn của cấp ủy, chính quyền và, sự đồng lòng chung sức của các tầng lớp Nhân dân.
anh tin bai

1. Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của huyện. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước 52,3 tỷ đồng, bằng 120,4% dự toán tỉnh giao, bằng 120,1% dự toán HĐND huyện giao; thu tiền sử dụng đất do huyện thực hiện ước 12,6 tỷ đồng, bằng 126% so với dự toán tỉnh giao.

 

anh tin bai


2. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng trong việc ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân. Tiếp tục duy trì 10 chuỗi giá trị gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; cấp chứng nhận VietGap thêm cho 04 cơ sở với tổng diện tích 106 ha, nâng tổng diện tích được cấp chứng nhận VietGap lên 658 ha (tăng 218 ha so với năm 2022); có 8 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận từ 3 sao trở lên, đang triển khai chuẩn hoá 3 sản phẩm OCOP (Rượu men lá Tay Đăm Thảo Phúc, Mắc khén Phổng Lập, Trứng gà đen của HTX Cha Mạy); có 11 doanh nghiệp, HTX có sản phẩm nông nghiệp được giao dịch trên sàn điện tử OCOP.

 

anh tin bai


anh tin bai


3. Công tác lập quy hoạch, quy hoạch, đầu tư xây dựng được quan tâm; hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu, quy hoạch chung xây dựng nông thôn đến năm 2035 cho 6 xã (Muổi Nọi, Bon Phặng, Chiềng Pấc, Nong Lay, Thôm Mòn, Phổng Lái); triển khai điều chỉnh quy hoạch chung thị tứ Tông Lạnh lên thị trấn Tông Lạnh, quy hoạch chi tiết 1/500 khu ở xã Tông Lạnh, quy hoạch 1/500 trung tâm xã É Tòng; hoàn chỉnh báo cáo đề xuất đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị và xây dựng khu dân cư tại xã Chiềng Ly và thị trấn Thuận Châu trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Pha Đin và Quy hoạch chi tiết Khu văn hóa tâm linh đèo Pha Đin; triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu lịch sử văn hóa đèo Pha Đin và quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng Đền thờ liệt sỹ; khảo sát, lập, trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đền thờ liệt sỹ tại đèo Pha (Phạ) Đin, xã Mường É, huyện Thuận Châu.

 

anh tin bai


4. Kết cấu hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương. Đến nay, 100% xã trên địa bàn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa, tỷ lệ đường huyện được cứng hóa 230,85/248,25km đạt 92,99%; có 245/336 bản, tiểu khu có đường đến trung tâm bản được cứng hóa đạt 72,92%. Toàn huyện có 336/336 thôn, bản, tiểu khu có điện lưới quốc gia, 99,6% số hộ được sử dụng điện sinh hoạt (tăng 0,3% so với năm 2022); 100% dân số được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (trong đó được sử dụng nước sạch đạt 32%); hệ thống hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày một khang trang.

5. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Năm 2023, hoàn thành và công nhận xã Chiềng Pha đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; bình quân đạt 8,75 tiêu chí/xã. Hiện đang hoàn thiện các hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện để công nhận xã Chiềng La đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 01/2024.

 


anh tin bai

 

6. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tiếp tục được quan tâm. Năm 2023, toàn huyện có 43/83 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 51,8% (tăng 02 trường so với năm 2022); chất lượng giáo dục được nâng lên (tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ hoàn thành bậc tiểu học đạt 99,9%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%); được Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đối với di tích Mái đá bản Mòn, xã Thôm Mòn. Tổ chức thành công Lễ triển khai xây dựng và phát động xã hội hóa công trình Đền thờ liệt sỹ tại Khu lịch sử - văn hóa Đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; hết năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,33% (tăng 0,55% so với năm 2022); tỷ lệ hộ nghèo là 23,77%, giảm 7,2% so với điều tra năm 2022; tỷ lệ hộ cận nghèo là 12,94%, giảm 3,26% so với điều tra năm 2022. Công tác hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở được thực hiện hiệu quả, năm 2023, đã hỗ trợ xóa 302 nhà ở tạm (253 hộ làm mới; 49 hộ sửa chữa), với tổng kinh phí là 11.120 triệu đồng. Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với quảng bá tiềm năng phát triển du lịch huyện; phát động phong trào thi đua “Xây dựng bản, tiểu khu sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh” trên địa bàn huyện. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử được quan tâm; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình năm 2023 đạt 7,5% xếp thứ nhất so với các huyện, thành phố.

anh tin bai


7. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1371 về “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030"; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cụm xã Mường É, Phổng Lập, Chiềng Pha và cụm 4 xã Muổi Nọi, Bản Lầm, Chiềng Pấc, Bon Phặng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tiếp tục duy trình mối quan hệ hợp tác với Huyện Hua Mường, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân Lào.

 

anh tin bai


8. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến; việc quán triệt, triển khai, cụ thể hoá các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương (đến thời điểm hiện tại có 16/27 Bí thư không phải là người địa phương đạt 59,25%; 16/28 Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương đạt 57,14%). Tổ chức thành công Hội thi "Nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng" cho cấp ủy viên các xã, phường, thị trấn; Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi”. Đã thực hiện sáp nhập 36 bản, tiểu khu thành 17 bản, tiểu khu giảm 19 bản so với năm 2022; sau sáp nhập hiện nay toàn huyện có 336 thôn, bản, tiểu khu.

9. Hội đồng nhân dân huyện phát huy có hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật, trong năm tổ chức 08 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ, 06 kỳ họp chuyên đề); ban hành 46 Nghị quyết; tổ chức 12 phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền; phối hợp tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri và hoàn thành chương trình giám sát, khảo sát đã đề ra; chỉ đạo, phân công các Tổ đại biểu HĐND và đại điểu HĐND chủ động giám sát thường xuyên việc giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri trên địa bàn...

10. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực. Đại hội Công đoàn các cấp và Ðại hội Công đoàn huyện Thuận Châu lần thứ XI; Đại hội hội nông dân các cấp và Ðại hội Hội Nông dân huyện Thuận Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đại hội của một số hội quần chúng được tổ chức thành công, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, hội viên. 

anh tin bai


Năm 2024 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, những kết quả đạt được trong năm qua, cùng với quyết tâm vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, sáng tạo, là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, để dấu ấn huyện nhà tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, hoàn thành mục tiêu thoát nghèo vào năm 2025.

 

Tác giả: BT Quỳnh Liên (Trung tâm TT - VH Thuận Châu)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập