Họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện
Lượt xem: 55
Sáng ngày 19/02, đồng chí Quàng Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Thuận Châu giai đoạn 2021 - 2025 đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện.
anh tin bai

 

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 của huyện Thuận Châu là 306.208,922 triệu đồng; giá trị giải ngân thanh toán tính đến ngày 15/02/2024 đạt 298.879,430 triệu đồng, đạt 97,61%. Đối với vốn sự nghiệp, kinh phí thực hiện năm 2023 là 180.379,1 triệu đồng; giá trị giải ngân thanh toán tính đến ngày 15/02/2024 là 53.977,5 triệu đồng, đạt 30%.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG huyện, tập trung đưa các giải pháp đối với các vấn đề: Hỗ trợ đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng; Phục dựng lễ bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu; Các dự án hỗ trợ người làm việc đi lao động nước ngoài; Các dự án phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng.

Nguyên nhân khiến tình hình giải ngân vốn chậm phần lớn là do nhiều văn bản nội dung quy định về quản lý và tổ chức thực hiện từ cấp trên ban hành hướng dẫn hoặc có sửa đổi, cập nhật còn chậm, chưa kịp thời, khiến các cơ quan, đơn vị huyện cũng như UBND các xã gặp lúng túng, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện nhấn mạnh nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc kế hoạch giải ngân chi tiết và chịu trách nhiệm trực tiếp khi tiến độ giải ngân không đạt theo kế hoạch. Yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị phối hợp với UBND các xã thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai năm 2024 cho từng chương trình, từng dự án đảm bảo theo quy định. Chủ động tổng hợp các khó khăn, vướng mắc theo từng chương trình, từng dự án, tiểu dự án báo cáo Thường trực UBND huyện cũng như báo cáo các sở, ngành của tỉnh để kịp thời tháo gỡ, có phương án giải quyết./.

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập