Những thành tựu nổi bật huyện Thuận Châu năm 2022
Lượt xem: 691
Năm 2022 là năm KT- XH của đất nước nói chung và của huyện Thuận Châu nói riêng tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Nỗ lực, đoàn kết vượt qua những thách thức, với sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, đúng đắn cấp ủy Đảng, sự điều hành năng động, linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu đã đạt được nhiều  kết quả nổi bật và đáng tự hào trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT- XH năm 2023 và những năm tiếp theo.

 

 (1. Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì ổn định; hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn; thu ngân sách trên địa bàn đạt 71,1 tỷ đồng, bằng 129,4% dự toán tỉnh giao, bằng 124,8% dự toán HĐND huyện giao; thu tiền sử dụng đất đạt 21,5 tỷ đồng, bằng 143,4% so với dự toán tỉnh giao).

Những con số ấn tượng tiếp tục thể hiện vai trò điều hành, quản lý kinh tế của cấp ủy, chính quyền trong bối cảnh khó khăn chung khi tiếp tục phải phải ứng phó với những khó khăn chung của nền kinh tế, ảnh hưởng các loại dịch bệnh.

Dưới tác động thiên tai, dịch bệnh, thời tiết bất thường gây nguy cơ thiệt hại cho nghành nông nghiệp, tuy nhiên, năm 2022 vẫn được đánh giá là năm thành công của nông nghiệp huyện nhà khi tiếp tục duy trì vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn. (2. ... có đóng góp quan trọng góp phần ổn định đời sống nhân dân. Toàn huyện tiếp tục duy trì 11 chuỗi liên kết phát triển sản phẩm, 25 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, 10 mã số vùng trồng với diện tích 220 ha, nâng tổng diện tích được cấp chứng nhận VietGap lên 440 ha; có thêm 03 sản phẩm OCOP (Coffee Arabica Minh Trí, Thịt hun khói Tông Cọ và Mật ong Phổng Lái Thuận Châu), đến nay toàn huyện có 08 sản phẩm OCOP, có 05 sản phẩm nông nghiệp được cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ (Cà phê Sơn La, Chè Phỏng Lái, Khoai sọ Thuận Châu, Sơn Tra Sơn La, Cá Sông Đà).

Trên nền tảng những thành tự đã đạt được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI đã ban hành nghị quyết, đề án về phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; phát triển rừng sản xuất gắn với các cơ sở chế biến lâm sản phù hợp với nguồn nguyên liệu; thúc đẩy và mở rộng nông lâm kết hợp hướng theo thị trường. Theo đó, mục tiêu đề ra đến năm 2025, có ít nhất thêm 4 sản phẩm cây trồng, vật nuôi được cấp chứng nhận là sản phẩm hữu cơ (chè, chăn nuôi, cam, thanh long ruột đỏ); thành lập mới 13 HTX nông nghiệp sản xuất theo hướng hữu cơ; sản phẩm thịt lợn sản xuất theo hướng hữu cơ đạt 300 tấn; tạo thành vùng dược liệu tập trung 300 ha ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và theo hướng hữu cơ tại các xã Long Hẹ, Co Tòng, Co Mạ, Pá Lông... với hình thức liên kết theo chuỗi giá trị.

Khai thác, sử dụng tối ưu các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực sẵn có, huyện Thuận Châu 3. Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch. Hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu đến năm 2035; tích hợp quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Pha Đin vào Đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc Quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai đề án “Điều chỉnh địa giới hành chính xã Chiềng Ly, xã Phổng Lăng để mở rộng Thị trấn Thuận Châu”; báo cáo, trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị và xây dựng khu dân cư mới tại xã Chiềng Ly và thị trấn Thuận Châu.

Với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong năm 2022, huyện Thuận Châu quyết liệt chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhà thầu tích cực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, bảo đảm chất lượng. (4. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án trọng điểm của huyện. Mạng lưới giao thông không ngừng được cải thiện, cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển. Đến nay, 100% xã trên địa bàn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; 276/355 bản có đường giao thông đến bản được cứng hóa, đạt 77,7%; hệ thống điện được quan tâm đầu tư, tỷ lệ hộ được sử dụng điện từ lưới điện quốc gia đạt 99,3%; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; hệ thống hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày một khang trang).

Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, bằng quyết tâm và nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đạt đượcnhiều kết quả tích cực, làm thay đổi diện mạo nông thôn huyện vùng cao Thuận Châu. (5. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; hoàn thành việc xây dựng và công nhận xã Tông Cọ đạt chuẩn nông thôn mới (theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025), đến nay toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 7,21 tiêu chí/xã). Kết quả đạt được từ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Thuận Châu hôm nay là minh chứng của sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân, tạo tiền đề vững chắc để Thuận Châu tiếp tục thực hiện  xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

(6. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được quan tâm; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Có thêm 3 xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, nâng tổng số xã đạt chuẩn y tế lên 27/29 xã; có thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 41/83 trường, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt 99,9% (tăng 0,6% so với năm 2021). Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 7,8% so với năm 2021, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra, vượt chỉ tiêu giao theo Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng chính phủ. Tập trung chỉ đạo rà soát, triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện; trong năm đã tiếp nhận và phân bổ 8,4 tỷ đồng kinh phí từ các đơn vị hỗ trợ và huy động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ xóa nhà tạm cho 695 hộ trên địa bàn).

(7. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và đẩy mạnh thực hiện. Tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào thi đua và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Thuận Châu (21/11/1952-21/11/2022) đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa.).

Nhằm khuyến khích phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, huyện Thuận Châu tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ các đội văn nghệ quần chúng hoạt động, góp phần góp phần khai thác, bảo tồn, phát huy và giới thiệu, quảng bá những bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc đến du khách khi về Thuận Châu.

Chương trình Chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực.  Nền tảng Kinh tế số, chính quyền điện tử… được triển khai thực hiện hiệu quả đã đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

(8. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử được quan tâm; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước hạn và đúng hạn năm 2022 đạt 99,6%; số thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp huyện năm 2022 là 66/275, tăng 9 thủ tục hành chính, cấp xã là 3/129 thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 đạt 8,87%, xếp thứ 3/12 huyện, thành phố trong tỉnh.)

Những kết quả bứt phá trong chuyển đổi số đang mở ra một hướng đi mới, với kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Những năm qua, Huyện Thuận Châu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2022, (9. Quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tội phạm tiếp tục được kiềm chế; toàn huyện không có xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng. Khu vực phòng thủ của huyện được củng cố vững chắc; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Châu năm 2022 đạt xuất sắc. Tiếp tục duy trì hiệu quả mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc biệt với huyện Hua Mường, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.)

Những năm qua, Đảng bộ huyện Thuận Châu đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Theo đó,

(10. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; vai trò hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội được nâng lên. Việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025; hoàn thành chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản; hoàn thành đề án sáp nhập bản năm 2022 (sáp nhập 65 bản thành 29 bản, tại 15 xã, giảm 36 bản. Đến nay toàn huyện có 355 thôn, bản, tiểu khu); tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương bố trí Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương (đến nay đã bố trí được 15 Đ/c Bí thư; 12 Đ/c Chủ tịch không phải là người địa phương).

Với những kết quả đạt được, vị thế của quê hương cách mạng Thuận Châu Anh hùng đang ngày càng được khẳng định. Trong chặng tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, để dấu ấn huyện nhà  tiếp tục được nâng lên tầm cao mới và hoàn thành mục tiêu thoát nghèo vào năm 2025.

Quỳnh Liên (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập