Họp Tổ chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 265
Ngày 5/10, Tổ chỉ đạo thu ngân sách trện địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 đã họp đánh giá công tác thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách 3 tháng còn lại năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Thặng, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, các thành viên trong Tổ chỉ đạo đã được nghe các báo cáo về tình hình, tiến độ thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Theo đó: Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng năm 2022 đạt trên 47 tỷ đồng, bằng 87,4% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 84,4% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó: thu thuế, phí và thu khác đạt trên 31 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 16 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 là hơn 300 tỷ đồng, giá trị giải ngân thanh toán đến nay đạt trên 97 tỷ đồng; cụ thể: nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách huyện đạt trên 20 tỷ đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất huyện đạt 1,3 tỷ đồng, nguồn ngân sách tỉnh đạt 37 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước đạt 38,611 tỷ đồng…

Số thu ngân sách trên địa bàn đạt tiến độ dự toán giao, nhưng cơ cấu thu chưa đảm bảo do: Các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn về tài chính do dịch Covid-19, số thuế phát sinh phải nộp của các doanh nghiệp thấp; thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế của Chính phủ nên một số doanh nghiệp hàng năm phát sinh số thuế phải nộp lớn nhưng năm 2022 không còn hoạt động kinh doanh trên địa bàn do hết dự án. Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm do: Nguồn vốn các chương trình MTQG phân bổ chậm; Các văn bản hướng dẫn thực hiện của các bộ ngành trung ương, các sở ngành của tỉnh chưa được ban hành đầy đủ nên một số nội dung, tiểu dự án thuộc các chương trình MTQG chưa triển khai thực hiện được...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Thặng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng Tài chính, Chi cục thuế khu vực Thuận Châu- Quỳnh Nhaivà Kho bạc bố trí lịch làm việc của thường trực uỷ ban huyện với các doanh nghiệp đã được trúng thầu triển khai các CTMTQG trên địa bàn; Đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc giao pháp lệnh thuế năm 2023 sát với thực tế của huyện. Chi cục thuế khu vực Thuận Châu- Quỳnh Nhai chỉ đạo các đội thuế tập trung thu nợ thuế tồn đọng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác rà soát, đôn đốc thu nộp hết số tiền thuế, phí phát sinh; rà soát nợ thuế, xử lý nợ thuế hiệu quả…

Thuỷ Tiên (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập