Hội Nông dân huyện Thuận Châu thực hiện Kế hoạch giám sát năm 2023
Lượt xem: 869
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội. Vừa qua, Đoàn giám sát của Hội Nông dân huyện Thuận Châu đã thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ tại Uỷ ban nhân dân các xã Nậm Lầu, Mường Bám, Púng Tra.
 

 

anh tin bai

Tại các đơn vị được giám sát, Đoàn Giám sát nghe báo cáo của UBND xã về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện, kết quả việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ trên địa bàn; một số mô hình điển hình có hiệu quả từ sử dụng vốn vay; những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và những kiến nghị, đề xuất của cơ sở. Ngoài ra, đoàn giám sát đến thăm và kiểm tra thực tế một số hộ vay vốn về tình hình sử dụng vốn vay; kiểm tra hiệu quả chất lượng các mô hình, điển hình phát triển kinh tế tại địa phương.

anh tin bai

Mô hình chăn nuôi Ngựa bạch

          Kết luận buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Trưởng đoàn Giám sát ghi nhận sự phối hợp thực hiện của UBND các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo các báo cáo, hồ sơ, bố trí đầy đủ thành phần tham gia cùng làm việc. Đồng thời nêu rõ những việc cần tiếp tục thực hiện tốt hơn như: Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn (mục đích, đối tượng, điều kiện vay, bảo hiểm vay) đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân và Nhân dân trên địa bàn xã; tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc sử dụng vốn vay của các hộ vay vốn tại địa bàn, nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ vay vốn trong địa bàn; thực hiện họp Tổ vay vốn định kỳ (3 tháng hoặc 6 tháng) để kịp thời nắm bắt nhu cầu của người dân, nắm bắt các khó khăn vướng mắc đồng thời kiểm soát nguồn vốn vay của Ngân hàng, không để phát sinh các khoản nợ quá hạn, nợ xấu; tăng cường tuyên truyền tới các hộ gia đình trên địa bàn xã về vệ sinh môi trường, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trong chăn nuôi; tuyên truyền việc mở tài khoản ngân hàng để áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt góp phần thực hiện công tác chuyển đổi số thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt việc quản lý, bảo toàn nguồn vốn, thu hồi gốc, lãi theo quy định./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Lường Thị Thanh- Hội Nông dân huyện Thuận Châu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập