NHŨNG KẾT QUẢ NỔI BẬT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Lượt xem: 1550
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong thời điểm dịch covid-19 diễn biến phức tạp, xong với sự quyết tâm chính trị cao, tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể Đại hội xác định mục tiêu “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; Tập trung xây dựng hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh phát triển nông thôn theo hướng bền vững; Đảm bảo quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng Thuận Châu trở thành huyện phát triển khá trong tỉnh”.

 

 

 
anh tin bai

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 10/08/2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ đạo xây dựng và ban hành 09 Đề án thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa nghị quyết của đại hội thành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, thông báo, kết luận, kế hoạch thực hiện với những mục tiêu, bước đi, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện rõ ràng, phù hợp; qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đảng các cấp.  

Bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện gặp không ít khó khăn Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân; công tác huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đối với các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội còn hạn chế…Song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh. Trong nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã nỗ lực, phấn đấu và đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực cụ thể:        

Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì ổn định; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.337,6 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt 140,03 tỷ đồng, bằng 40% chỉ tiêu Nghị quyết. Chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện ước đạt 3.365 tỷ đồng, bằng 44,9% chỉ tiêu Nghị quyết.

anh tin bai

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục có đóng góp quan trọng góp phần ổn định đời sống nhân dân. Toàn huyện tiếp tục duy trì 11 chuỗi liên kết phát triển sản phẩm, 25 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, 10 mã số vùng trồng với diện tích 220 ha, có 22 cơ sở trồng trọt được cấp giấy chứng nhận sản xuất VietGAP với diện tích trên 552 ha, có 05 sản phẩm nông nghiệp được cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ (Cà phê Sơn La, Chè Phỏng Lái, Khoai sọ Thuận Châu, Sơn Tra Sơn La, Cá Sông Đà). Đến nay, toàn huyện có 1.459 ha chè (tăng 113 ha so với năm 2020, bằng 97,27% chỉ tiêu Nghị quyết), sản lượng búp chè tươi đạt 29.021 tấn; 5.590 ha cà phê (tăng 167 ha so với năm 2020, bằng 108,3% chỉ tiêu Nghị quyết), sản lượng cà phê nhân đạt 9.939 tấn; có 1.303 ha cây ăn quả (tăng 198 ha so với năm 2020, bằng 93,52% chỉ tiêu Nghị quyết), sản lượng quả các loại đạt 50.053 tấn; có 400 ha cây trồng sản xuất theo hướng hữu cơ; duy trì 1.659 ha cây cao su, sản lượng mủ đông cao su đạt 4.900 tấn.

 Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tiếp tục được quan tâm phát triển một cách toàn diện về số lượng, quy mô và cơ cấu đàn. Đến nay, toàn huyện đàn trâu có 9.877 con, đàn bò 52.100 con (tăng 10,8% so với năm 2020), đàn gia cầm 720.000 con tăng 6,35% , đàn lợn 70.000 con, tăng 40,28%. Toàn huyện hiện có 418 ha nuôi trồng thủy sản, 850 lồng cá, sản lượng ước đạt 2.812 tấn.

Công tác bảo vệ và phát triển rừng có nhiều tiến bộ, diện tích khoanh nuôi bảo vệ rừng không ngừng được mở rộng, chú trọng phát triển rừng phòng hộ, rừng sản xuất gắn với bảo vệ rừng đầu nguồn. Giai đoạn 2021-2023 trồng mới được 538 ha rừng, bằng 46,78% chỉ tiêu, bảo vệ 67.630 ha rùng; nâng độ che phủ rừng từ 43,53% năm 2020 lên 43,63% vào năm 2023 (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra).

Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch đạt nhiều kết quả quan trọng. Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch xuất khẩu nông sản, tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản tại hội chợ, hội nghị xúc tiến, các siêu thị nhằm quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 632 tỷ đồng.

Công tác lập quy hoạch được đẩy mạnh. Hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu đến năm 2035; tích hợp quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Pha Đin vào Đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc Quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai đề án “Điều chỉnh địa giới hành chính xã Chiềng Ly, xã Phổng Lăng để mở rộng Thị trấn Thuận Châu”; báo cáo, trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị và xây dựng khu dân cư mới tại xã Chiềng Ly và Thị trấn Thuận Châu.

Huyện đã tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án trọng điểm của huyện; thực hiện cải tạo, sửa chữa và nâng cấp một số tuyến đường nội thị, vỉa hè, điện chiếu sáng… (đường Lò Văn Hặc, Nguyễn Lương Bằng, Lê Hữu Trác, Trung Dũng….).

Mạng lưới giao thông không ngừng được cải thiện, cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển. Đến nay, 100% xã trên địa bàn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; tỷ lệ đường huyện được cứng hóa đạt 92,99%; tỷ lệ bản, tiểu khu có đường đến trung tâm bản, đạt 71,55%; có 99,6% số hộ được sử dụng điện sinh hoạt; 100% dân số được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ đô thị hóa của huyện đạt 2,8%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; đến nay, toàn huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 01 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, 02 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020), bình quân đạt 7,21 tiêu chí/xã.

Về văn hoá, xã hội Đảng bộ huyện đã tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức và tham gia các cuộc thi, hội thi do ngành giáo dục phát động với kết quả cao, tăng dần thứ hạng về số lượng giải và giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi; toàn huyện có 41/84 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 48,8% (tăng 07 trường so với năm 2020); tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT các năm đều đạt mức cao (năm 2021 đạt 99,33%; năm 2022 đạt 99,9%); công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm, hàng năm huy động xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm tài sản cho các trường trên 5 tỷ đồng.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện; có 12/29 Trạm Y tế được đầu tư xây dựng nhà hai tầng kiên cố, 29/29 Trạm Y tế xã, thị trấn triển khai toàn diện các hoạt động công tác y tế dự phòng; 27/29 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (tăng 03 xã so với năm 2020); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,39%.

 Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời; công tác xoá đói giảm nghèo đã đạt được những kết quả khả quan; triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện (đã tiếp nhận và phân bổ 8,4 tỷ đồng kinh phí từ các đơn vị hỗ trợ và lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách Trung ương hỗ trợ xóa nhà tạm cho trên 703 hộ trên địa bàn), tạo việc làm mới cho gần 6.500 lao động, đào tạo nghề cho 4.576 lao động; tỷ lệ hộ nghèo của Huyện là 30,96%, giảm 6,1% so với năm 2021 (theo tiêu chí mới).

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và đẩy mạnh thực hiện. Tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày Lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng (Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Thuận Châu (21/11/1952-21/11/2022);

 Phong trào thi đua "xây dựng bản, tiểu khu sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh" trên địa bàn thị trấn Thuận Châu năm 2022 được nhân dân đồng tình ủng hộ và có sức lan toả sâu rộng.

Tổ chức thành công giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với quảng bá du lịch huyện Thuận Châu năm 2023...) và tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh đạt kết quả cao.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đối với di tích Đèo Pha Đin và Di chỉ mái đá bản Mòn.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử được quan tâm chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả.  Huyện Thuận Châu đã triển khai 198/275 dịch vụ công cấp huyện và 68/134 dịch vụ công cấp xã mức độ toàn trình; tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến đạt 92,83%, toàn huyện phát sinh 2.385/3.468 hồ sơ trực tuyến đạt 68,77% (xếp thứ 4 trong tỉnh); tỷ lệ số hóa hồ sơ giải quyết TTHC của huyện đạt 89,6%; cấp xã 57,97%.

Duy trì phòng họp trực tuyến đến 100% các xã, thị trấn; triển khai phòng họp không giấy đối với các phiên họp của Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, Ủy ban nhân dân huyện; tỉ lệ ký số của huyện đạt 71,08%, các cơ quan, đơn vị đạt 99,47%, UBND các xã, thị trấn đạt 97,48%.

Quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tội phạm tiếp tục được kiềm chế; toàn huyện không có xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng; hoàn thành chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đối với 29/29 xã trên địa bàn huyện theo kế hoạch.

Huyện đã quán triệt, triển khai đồng bộ Đề án "Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

anh tin bai

 Khu vực phòng thủ của huyện được củng cố vững chắc; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Châu năm 2022 đạt xuất sắc; hằng năm, tổ chức thành công các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã, luyện tập đảm bảo tác chiến phòng thủ tại các cơ quan, đơn vị, diễn tập PCCCR, PCTT-TKCN đảm bảo an toàn, chất lượng.

Tiếp tục duy trì hiệu quả mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc biệt với huyện Hua Mường, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội huyện phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết trong việc chung tay, đồng hành cùng người dân trong tiêu thụ nông sản. Phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân tinh thần tương thân tương ái, chung tay góp sức cùng đồng bào cả nước tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền, hàng hóa tiếp nhận trên 1,5 tỷ đồng.

Huyện Thuận Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, theo đúng quy định của pháp luật (tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,89%)

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến; việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được thực hiện đầy đủ, kịp thời; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên.

Triển khai thực hiện Kế hoạch luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị huyện, xã thị trấn đối với 296 lượt cán bộ, công chức; đã bố trí được 15 Đ/c Bí thư, 15 Đ/c Chủ tịch không phải là người địa phương; triển khai thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt cấp ủy Huyện, HĐND huyện, UBND huyện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, cử 926 cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị do Trung ương, Tỉnh, Huyện tổ chức.

Đảng bộ huyện Thuận Châu đã hoàn thành chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản và đề án sáp nhập bản năm 2022 (sáp nhập 65 bản thành 29 bản, tại 15 xã, giảm 36 bản.  Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025; triển khai thực hiện nghiêm túc việc dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư, ban hành Quyết định về việc thí điểm phân công cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể huyện về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, bản, tiểu khu; tổ chức thành công Hội thi "”Bí thư chi bộ giỏi"  huyện Thuận Châu năm 2023. Việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hằng năm được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Tỉnh uỷ (tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 89 %; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 92%). Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 333 tổ chức đảng và 427 đảng viên; thi hàng kỷ luật đối với 193 đảng viên). Công tác Dân vận của Đảng được tăng cường, tổ chức 77 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với với Nhân dân.

anh tin bai

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXI, trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, cấp ủy, chính quyền huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và tăng cường một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là:

Về kinh tế; Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành, lĩnh vực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập trung phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân.

Thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.  Huy động, lồng ghép mọi nguồn lực hoàn thành xây dựng xã Chiềng La, Chiềng Pha, Phổng Lăng đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tập trung hoàn thành công tác lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoàn thiện Đề án điều chỉnh địa giới hành, sát nhập xã Chiềng Ly, Phổng Lăng, thị trấn để mở rộng thị trấn Thuận Châu, phấn đấu công nhận Thị trấn Thuận Châu đạt đô thị IV.

Tăng cường triểm tra, quán lý đất đai, khai thác khoáng sản

Phát triển kết cấu hạ tầng trên cơ sở thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với huy động các nguồn lực để thực hiện, trong đó tập trung rà soát sắp xếp các công trình dự án theo thứ tự ưu tiên những công trình cấp thiết cấp bách, các công trình có mặt bằng sạch. Tập trung cho công tác lập Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Đèo Phạ Đin, quy hoạch chi tiết và xây dựng Khu văn hóa tâm linh Đèo Phạ Đin, làm cơ sở, động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách; Khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất;  khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng phát triển đô thị, xây dựng khu ở và tạo nguồn thu đầu tư kết cấu hạ tầng và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách theo hướng ưu tiên chi cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, chi cho vùng đặc biệt khó khăn. 

Về văn hóa xã hội: Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các trường học.

Rà soát xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để có các giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp với từng hộ, tập trung nguồn lực để thoát nghèo; Tiếp tục tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu đến năm 2025 Thuận Châu thoát khỏi huyện nghèo.  

Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số từ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Về quốc phòng an ninh: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế gia tăng tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án "Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030" .

  Về xây dựng Đảng củng cố hệ thống chính trị: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ".  Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; thực hiện tốt chương trình đào tạo nâng cao trình độ và cập nhật kịp thời kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; chú trọng công tác phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc chấp hành các quy định, nghị quyết, chỉ thị của đảng; xử lý nghiêm cán bộ lãnh đạo, quản lý vi phạm theo quy định.

 Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường cán bộ kiểm tra tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.  

 Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường bám nắm cơ sở, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

 Tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tổ chức đối thoại với nhân dân theo quy định. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị -  xã hội; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, đổi mới tác phong, lề lối và phong cách công tác;  Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và các quy định, quy trình giải quyết công việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực huyện ủy bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước; kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác của Ban Thường vụ huyện ủy, của Ủy ban nhân dân huyện theo hướng phân công “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”. Nêu cao tính chủ động, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp đối với các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

Với những kết đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ, bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nỗ lực, phấn đấu của nhân dân các dân tộc, Đảng bộ huyện Thuận Châu sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trọng Đại (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 3,210
  • Trong tuần: 23,238
  • Trong tháng: 96,870
  • Trong năm: 725,654
  • Tất cả: 1,442,809
Đăng nhập