Huyện uy Thuận Châu Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản của TW, của tỉnh, của huyện
Lượt xem: 130
Ngày 20/10/2023, đồng chí Nguyễn Đắc Lực, tỉnh ủy viên Huyện ủy Thuận Châu và đồng chí Quàng Văn Dũng Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai các văn bản của TW, của tỉnh, của huyện. Hội nghị đã tổ chức trực tuyến đến 29 Đảng bộ xã, thị trấn.
anh tin bai

Hội nghị đã triển khai các văn bản của TW, của tỉnh và Chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện của Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban thường vụ huyện ủy Thuận Châu về thực hiện Nghị quyết 36, ngày 30/1/2023 của Bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Kết luận số 45 ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về định qui hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Nghị quyết 81, ngày 9/1/2023 của Quốc hội;  Chỉ thị số 21 ngày 4/5/2023 của Ban bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 54 ngày 9/5/2023 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99 ngày 3/10/2017 Của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân  trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qui định số 114, ngày 11/7/2023 của Bộ chính trị về sự kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Qui định số 117 ngày 18/8/2023 của Bộ chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Qui định số 85 ngày 7/1/2022 của Ban bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thôn tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội. Hướng dẫn số 99 ngày 20/3/2023 của Ban tuyên giáo TW về thực hiện Qui định số 85 của TW.

anh tin bai

Ban thường vụ Huyện ủy đề nghị các, Chi Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt và triển khai đến cán bộ, đảng viên mình qun lý. Các ngành có liên quan tăng cưởng kiểm tra, đôn đốc các cơ sở thực hiện các văn bản theo đúng tiến độ.

Tác giả: Dương Hải (Trung tâm TT - VH Thuận Châu)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập