Hội Nông dân Huyện Thuận Châu thành lập Đoàn công tác Kiểm tra toàn diện việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2024
Lượt xem: 75
Thực hiện Công văn số 37-CV/HNDT ngày 24/01/2024 của Ban Thường vụ  Hội Nông dân tỉnh về kiểm tra, giám sát năm 2024; Chương trình số 04-CTr/HNDH ngày 12/01/2024 của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện về kiểm tra, giám sát năm 2024;nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân huyện năm 2024. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024 gồm các nội dung:
anh tin bai

                                            Ảnh: kiểm tra, giám sát tại Hội Nông dân xã Bản lầm 

1. Việc quản lý, sử dụng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và thực hiện chương trình uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Ban Thường vụ Hội Nông dân  Phổng Lập, Bản Lầm, Muổi Nọi, Thôm Mòn, É Tòng, Pá Lông .

2. Kiểm tra hồ sơ Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2023 – 2028, việc quản lý, sử dụng phí Quỹ hỗ trợ nông dân đối với Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Chiềng Pha, Long Hẹ, thị trấn, Phổng Lăng, Chiềng Ly, Phổng Lái, Tông Lạnh, Chiềng La, Chiềng Bôm, Co Mạ, Mường Khiêng.

3. Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024 đối với Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Nong Lay, Chiềng Ngàm, Liệp Tè, Púng Tra, Mường Bám, Co Tòng, Bon Phặng, Nậm Lầu, Chiềng Pấc, Tông Cọ, Mường É, Bó Mười.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024 và nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đánh giá đúng kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân năm 2024, phát hiện những ưu điểm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, nông dân để động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời; phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý theo quy định. Phát huy các nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phục vụ có hiệu quả việc tổng kết thực tiễn và bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, biện pháp công tác Hội, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội. Đảm bảo việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc Điều lệ và các Nghị quyết, chủ trương của Hội; Tham gia thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội.


 

Tác giả: Bế Hải Linh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Châu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập