Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác Nội vụ năm 2023
Lượt xem: 715
Ngày 3/2, UBND huyện Thuận Châu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Nội vụ và Thi đua Khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Quàng Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

 

 

 

anh tin bai

 

Năm 2022, cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với 10/12 cơ quan và 3/3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; điều động, bổ nhiệm mới lãnh đạo quản lý trường học đối với 22 viên chức, bổ nhiệm lại 7 viên chức lãnh đạo, quản lý; thành lập 79 tổ chức phối hợp liên ngành; tinh giản biên chế 20 trường hợp. Tuyển dụng được 64/85 chỉ tiêu viên chức; quyết định công nhận hết tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với 97 viên chức được tuyển dụng mới. Thực hiện sáp nhập 65 bản thành 29 bản, giảm 36 bản, toàn huyện còn 355 bản, tiểu khu; bố trí Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng bản được 350/355 bản. Chỉ số cải cách hành chính của huyện đạt 83,2 điểm, xếp thứ 10/12 huyện, thành phố, giảm 3 bậc so với năm 2021. Chỉ số sự hài lòng của người dân đạt 97,23%, xếp thứ 6/12 huyện, thành phố. Thực hiện công tác chuyển đổi số, 100% các cơ quan đơn vị, UBND xã, thị trấn sử dụng hệ thống văn bản quản lý và điều hành; tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp xã đạt 90,87%; UBND huyện đạt 61,5%.

Về công tác thi đua khen thưởng, trong năm 2022, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể; tặng dnah hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 53 tập thể; tặng Bằng khenb 4 tập thể, 27 cá nhân; tặng Huy hiệu  “Vì sựu nghiệp xây dưungj và phát triển tỉnh Sơn La” cho 8 cá nhân. UBND huyện tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến cho 292 tập thể, “Lao động tiên tiến” cho 2.368 cá nhân; “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 241 cá nhân; khen thưởng 223 tập thể, 925 cá nhân.

Nội dung thực hiện đã bám sát chương trình công tác, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền huyện triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng thuộc lĩnh vực nội vụ: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được chấn chỉnh; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra được nâng lên; hoàn thành kế hoạch sáp nhập bản; công tác thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên, kịp thời; lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên, tôn giáo, văn thư, lưu trữ được tăng cường...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Quàng Văn Dũng đề nghị trong năm 2023 cơ quan chuyên môn cùng các đơn vị, UBND xã, Thị trấn sẽ tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế, thực hiện Đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế của các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập huyện; tiếp tục xây dựng phương án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ; thực hiện tốt công tác tuyển dụng viên chức, công chức năm 2023; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn huyện...

 

anh tin bai

 

Tại hội nghị, UBND huyện đã chuyển trao Cờ thi đua cho 3 tập thể; tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân; 1 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. UBND huyện tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 25 tập thể; “Lao động tiên tiến” cho 190 cá nhân; “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 23 cá nhân; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy mạnh Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022.

Thuỷ Tiên (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập