Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022
Lượt xem: 143
Sáng ngày 28/02, Huyện ủy Thuận Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 và quán triệt một số văn bản mới. Đồng chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Đắc Lực, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Quàng Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí bí thư đảng bộ trực thuộc; các chi bộ, đảng bộ, các cá nhân được khen thưởng năm 2022.
anh tin bai

 

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Châu đã tổ chức 84 hội nghị học tập quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng; tiếp nhận 3.055 văn bản đến, ban hành 3.513 văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2022.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm chắc tình hình dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổ chức thành công một số Hội thi tiêu biểu như: Hội thi Đội Tuyên truyền viên giỏi “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” cấp huyện. Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hội thi “Dân vận khéo” huyện Thuận Châu lần thứ III…

Quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ, công tác phát triển đảng viên. Chỉ đạo triển khai thực hiện cập nhật dữ liệu đảng viên 3.0.

Kết quả phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022: Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 09/50 (đạt 18%). Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 34/50 (đạt 68%). Tổng số đảng viên có mặt đến thời điểm đánh giá, xếp loại là 9.469 đồng chí, trong đó: Số đảng viên không phải đánh giá, xếp loại chất lượng 288 đồng chí; số chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng 225 đồng chí; số đã đánh giá, xếp loại chất lượng 8.956 đồng chí, kết quả cụ thể: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 1.072/8.956 (đạt 11,9%); Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 7.245/8.956 (đạt 80%); Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 602/8.956 (bằng 6,7%).

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tập trung chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Nhân dân, tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia phát triển các mô hình kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, giúp đỡ hộ nghèo. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Hội nghị, đã quán triệt và triển khai 07 văn bản của cấp trên; trong đó: 04 chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy và 03 văn bản Chỉ thị, Quyết định, Hướng dẫn của Trung ương.

anh tin bai

anh tin bai

Nhân dịp này, BTV Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 8 Chi bộ và 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022)./.

Thùy Trang (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

 

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập