Giải quyết vướng mắc trong thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Thuận Châu giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 64
Ngày 29/3, Huyện ủy Thuận Châu đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Thuận Châu giai đoạn 2021-2025.
anh tin bai


 

Hội nghị đã thông qua Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động, Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; xin ý kiến Ban chỉ đạo về dự thảo Tờ trình điều chỉnh vốn sự nghiệp NSTW thực hiện các dự án thuộc CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đon 2021-2030 năm 2024 và dự thảo Tờ trình điều chỉnh vốn sự nghiệp NSTW thực hiện các dự án thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024. Nghe báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 3 tháng đầu năm 2024, theo đó, nguồn vốn được giao năm 2024 là 207 tỷ đng, đã giải ngân gần 43 tỷ đng vào các dự án về các lĩnh vực: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển nông lâm nghiệp bền vững; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển giáo dục đào tạo, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện bình đẳng giới, đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số ít người...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non; việc phục dựng lễ hội truyền thống tiêu biểu; hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ người lao động làm việc tại nước ngoài; phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng; phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn...

Nhằm giải quyết những khó khăn, BCĐ huyện sẽ đẩy nhanh công tác chuẩn bị đu tư, triển khai, giải ngân vốn của các dự án; Tăng cường rà soát, phê duyệt đi tượng thụ hưởng, phê duyệt dự toán và triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình MTQG; Kịp thời tham mưu điều chỉnh vốn đối với các Dự án, tiểu dự án đã hết đi tượng cho các dự án, tiểu dự án còn đi tượng, nội dung thực hiện đ đảm bảo tiến độ giải ngân vốn trong năm 2024 đt 100%. Đồng thời, UBND huyện ban hành văn bn đề nghị các Sở, ban, ngành hướng dẫn chi tiết đối với các nội dung còn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

 

Tác giả: Thuỷ Tiên (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập