Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại huyện Thuận Châu
Lượt xem: 67
Ngày 9/11, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Châu về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện 10 tháng năm 2023.
anh tin bai


 

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện cơ bản ổn định và phát triển. Kinh tế duy trì tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 35,2 tỷ đồng, bằng 81,1% so với dự toán tỉnh giao; tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 10 tháng ước đạt 198 tỷ đồng. Tổng lượt khách du lịch ước đạt 130 nghìn lượt, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 9 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án đưa huyện Thuận Châu thoát nghèo vào năm 2025 và đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện…

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ, công tác phát triển đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. 10 tháng năm 2023, kết nạp được 291 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho 110 đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với kiểm tra đối với 1 tổ chức đảng và 3 đảng viên; kiểm tra chuyên đề đối với kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng và 9 đảng viên; giám sát chuyên đề theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 5 tổ chức đảng và 12 đảng viên. Tổ chức thành công Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” huyện Thuận Châu năm 2023, hội thi ”Nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng” cho đội ngũ cấp ủy viên các xã, thị trấn năm 2023…

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Châu tiếp tục lãnh đạo triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong tập thể cấp ủy. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm trong thực thi công vụ. Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm công tác bảo tồn, giữ gìn phát huy giá trị bản sắc dân tộc của huyện Thuận Châu gắn với phát triển quảng bá du lịch và phát triển kinh tế xã hội…

 

Tác giả: Sông Khương (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập