Đoàn giám sát Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng làm việc tại huyện Thuận Châu
Lượt xem: 116
Ngày 29/5, Đoàn giám sát số 4 của Ban Chỉ đạo 32 của Tỉnh uỷ do đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việcvề khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở” tại huyện Thuận Châu.
anh tin bai

 

Thực hiện theo Thông báo số 28-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo 32 về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Châu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Huyện ủy Thuận Châu đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo; xây dựng kế hoạch phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp tập trung thực hiện; chỉ đạo các TCCS đảng, các cơ quan đơn vị căn cứ theo kế hoạch khắc phục của huyện, xây dựng kế hoạch khắc phục phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị; đưa việc thực hiện Nghị quyết vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của các cơ quan, đơn vị. Trong đó đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thỉ, quy định theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện; thực hiện nghiêm túc việc đối thoại định kỳ theo quy định và tổ chức đột xuất với Nhân dân khi có vấn đề mới phát sinh, nổi cộm. Năm 2022, toàn huyện tổ chức đối thoại được 43 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; công tác sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng bộ được chú trọng nâng cao chất lượng. Xây dựng được mô hình mỗi xã, thị trấn tổ chức lựa chọn 01 chi bộ sinh hoạt mẫu; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ hàng tháng …

Đồng chí đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Thuận Châu tiếp tục tăng cường công tác thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; tăng cường công tác tuyên truyền, trong đó đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền; tiếp tục lãnh đạo nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chất lượng sinh hoạt chi bộ… góp phân nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

 Sông Khương (Trung tâm TT-VH Thuận Châu

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 3,387
  • Trong tuần: 23,415
  • Trong tháng: 97,047
  • Trong năm: 725,831
  • Tất cả: 1,442,986
Đăng nhập