Thuận Châu tập trung thực hiện tiêu chí thu nhập ổn định trong xây dụng nông thôn mới
Lượt xem: 266
Thu nhập ổn định là tiêu chí được đánh giá là khó và cũng là tiêu chí hàng đầu để xây dựng nông thôn mới phát triển ổn định và bền vững. Ðể hoàn thành tiêu chí số 10 về thu nhập tiến tới đưa đạt và duy trì các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới theo lộ trình, đòi hỏi các cấp chính quyền tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn để nâng cao đời sống.

 

 

Qua kết quả rà soát hộ nghèo toàn huyện là 37,06%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 17,90%. Hiện nay toàn huyện có 01 xã Tông Lạnh đạt tiêu chí thu nhập. Trong thời gian qua, huyện Thuận Châu đã tập trung cao cho công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho nhân dân.

Theo đó, các chương trình xóa đói giảm nghèo, cho vay vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất tại các xã, bản đặc biệt khó khăn được quan tâm triển khai. Các chương trình, dự án nông lâm nghiệp và thủy sản được đầu tư vào địa bàn nông thôn. Thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn.

 Tiếp tục triển khai các chuỗi xoài, nhãn, cam, bơ, thanh long ruột đỏ đã thực hiện từ các năm trước; Kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu để bao tiêu sản phẩm cho nhân dân 11 chuỗi, trong đó 6 chuỗi đã thực hiện xong (xoài, cam, bơ, chanh leo, thanh long, nhãn); 5 chuỗi đang triển khai thực hiện (2 chuỗi nhãn hữu cơ, khoai sọ, rau trái vụ, cà phê). Và đang tiến hành rà soát nhu cầu của hộ dân để xây dựng các chuỗi mới và nâng cấp các chuỗi đã có. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia phát triển vùng nguyên liệu các loại cây trồng phục vụ nhà máy chế biến DOVECO Sơn La.

Đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, kết quả đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn. Sử dụng giống chất lượng cao, công nghệ tưới ẩm tiết kiệm áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ vào sản xuất. Các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trong và ngoài huyện đã tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả mô hình liên kết theo chuỗi giá trị thông qua hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm. Đa dạng mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Phát triển các sản phẩm đặc trưng để tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP. Hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm và tiếp cận các chương trình chuyển đổi số, đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử để đưa các sản phẩm đến gần người tiêu dùng hơn.

 Bên cạnh đó, trong thời gian tới huyện Thuận Châu tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của trung ương tập trung Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị và hiệu quả kinh tế cao, xác định, lựa chọn các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương để tập trung phát triển sản xuất hàng hóa, quy mô lớn gắn với liên kết với các doanh nghiệp, HTX trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp, hộ nông dân áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông sản an toàn địa phương. Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa hộ nông dân, tổ hợp tác, HTX với doanh nghiệp. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ đối với các sản phẩm. Hỗ trợ các mô hình phát triển giống cây trồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm; hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ SX cho nông dân; hỗ trợ các ngành nghề nông thôn. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn sinh học, tăng quy mô chăn nuôi để nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi. Phát triển các loại vật nuôi đặc sả như: Trâu, bò, ngựa, gà bản, lợn.... Tập trung tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ chuyển đổi tập quán về thức ăn phục vụ chăn nuôi từ “dựa vào tự nhiên” chuyển sang chủ động trồng cây ngô, trồng cỏ để tạo việc làm ổn định tăng thu nhập cho nhân dân.

Trọng Đại (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 2,889
  • Trong tuần: 22,917
  • Trong tháng: 96,549
  • Trong năm: 725,333
  • Tất cả: 1,442,488
Đăng nhập