Lượt xem: 68

Thuận Châu họp tổ công tác số 1, số 2 thực hiện ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới xã Tông Cọ ​

        Ngày 01/6, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Bí thư huyện ủy Thuận Châu đã chủ trì cuộc họp với tổ trưởng, tổ phó và các thành viên Tổ công tác số 1, số 2 huyện ủy Thuận Châu về thực hiện ngày về cơ sở, xây dựng nông thôn mới ở xã Tông Cọ.

      Với mục tiêu phấn đấu xã Tông Cọ Thuận Châu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2021, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kịp thời các văn bản làm cơ sở để triển khai thực hiện chương trình. Đồng thời phân 6 tổ công tác thực hiện ngày về cơ sở giúp nhân dân các bản thực hiện các tiêu chí trong bộ xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian vừa qua tổ công tác số 1, số 2 của huyện cùng với thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, còn tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Tông Cọ.  Báo cáo, đánh giá các nội dung thực hiện liên quan đến 9 tiêu chí đạt huyện nông thôn mới là:  Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế- văn hoá- giáo dục, tiêu chí sản xuất, môi trường, an ninh trật tự và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Với phương châm tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ bản khi thấy cần thiết, để tạo phong trào sôi nổi trong cho người dân.

       Đồng chí Nguyễn Minh Tiến yêu cầu: các tổ căn cứ vào thực tế của bản, định kỳ hàng tuần vào thứ bảy, chủ nhật, các thành viên, tổ công tác  xuống cơ sở để trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân triển khai thực hiện theo kế hoạch. Đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã. Đồng thời đề nghị các tổ công tác của huyện và xã, cùng tập trung thực hiện các công tác phòng chống dịch Covid-19, tập trung tuyên truyền, phát huy tinh thần tự lực của nhân dân, khơi dậy tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là vai trò chủ thể của người dân thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đề nghị các ngành chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị hoàn thiện báo cáo liên quan đến các tiêu chí đơn vị mình phụ trách gửi về cơ quan thường trực Phòng nông nghiệp, phòng Kinh tế hạ tầng huyện để tổng hợp báo cáo, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn.

           Dương Hải

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 447
  • Trong tuần: 4,937
  • Tất cả: 346,134
Đăng nhập