Lượt xem: 14

Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến quy định về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

      Ngày 16/11, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

 

          Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội.

          Tại điểm cầu huyện Thuận Châu có đồng chí Thào A Súa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; tập thể thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; tập thể lãnh đạo các cơ quan khối nội chính huyện; thủ trưởng các phòng, ban, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

          Các đại biểu được quán triệt, tiếp thu 3 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về công tác nội chính; những vấn đề cơ bản về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị đã nêu lên những hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra những biện pháp, giải pháp trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục nghiên cứu, báo cáo các chuyên đề đã tiếp thu tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu với Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính định hướng, tăng cường tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng các hình thức phù hợp, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

Thùy Trang (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 814
  • Trong tuần: 6,444
  • Tất cả: 684,379
Đăng nhập