Hội Nông dân huyện Thuận Châu tổng kết Chỉ thị số 59, Nghị quyết số 33 và triển khai văn bản chỉ đạo Đại hội các cấp
Lượt xem: 327
Ngày 09/11, Hội Nông dân huyện Thuận Châu tổng kết Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Qua 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, hàng năm Hội Nông dân huyện Thuận Châu đã xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động, 90% cán bộ chi hội được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận và nghiệp vụ công tác Hội. Qua bình xét phân loại hàng năm có 99% tổ chức cơ sở Hội xếp loại khá, vững mạnh; 100% cán bộ chủ chốt cơ sở Hội có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022, Hội Nông dân huyện Thuận Châu đã triển khai kịp thời tới các cấp hội, cụ thể hóa Nghị quyết bằng các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, qua đó chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước đạt chuẩn theo yêu cầu, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của Huyện ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Nông dân huyện đề nghị Hội Nông dân các xã, thị trấn tiếp tục quyết liệt thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của các cấp. Làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua; phổ biến những nội dung cơ bản về quy trình, cách thức tổ chức đại hội theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và hướng dẫn của Trung ương Hội./.

Thuỳ Trang (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập