Hội nghị công tác kiểm tra, rà soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo và xóa nhà tạm năm 2022
Lượt xem: 42
Ngày 1/11, huyện Thuận Châu tổ chức Hội nghị công tác kiểm tra, rà soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo và xóa nhà tạm năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị Nguyễn Đắc Lực, Bí thư huyện ủy Thuận Châu; đồng chí Quàng Văn Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu.

 

 

Tại Hội nghị, đã thông qua Quyết định thành lập BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ và các Tổ công tác thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Thuận Châu. Báo cáo tóm tắt kết quả về công tác xóa nhà tạm và kết quả rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Theo đó, kết quả sơ bộ rà soát 38.794 hộ trên địa bàn huyện thì có 12.508 hộ nghèo đạt tỷ lệ 32,69%; có 6.461 hộ cận nghèo đạt tỷ lệ 16,65%, giảm so với năm 2021. Trong đó, những nguyên nghèo được chỉ ra là  những hộ không có đất sản xuất, không có vốn sản xuất, kinh doanh, không có nhân lực lao động, không có công cụ/phương tiện sản xuất, không có kiến thức, kỹ năng lao động, sản xuất. Do thiên tai, rủi ro hoặc gia đình phải chăm sóc người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư huyện ủy các Tổ giúp việc, Tổ công tác thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở huyện cần nều cao tinh thần trách nhiệm, trên cơ sở các số liệu rà soát sơ bộ tiếp tục kiểm tra, đảm bảo tính chính xác, đúng đối tượng; tăng cường kiểm tra, giám sát 29/29 xã, thị trấn công tác lập hồ sơ hỗ trợ xóa nhà tạm theo đúng quy định; xác định rõ những nguyên nhân nghèo của các hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp phù hợp; đồng chí nhấn mạnh, những người đứng đầu các Tổ công tác, lãnh đạo các xã, thị trấn cần nều cao tinh thần nêu gương và chịu trách nhiệm trước những số liệu tại đơn vị mình; đồng thời Tổ giúp việc BCĐ và Tổ công tác của BTV huyện ủy cần xây dựng kế hoạch, nội dung công tác kiểm tra, giám sát để chủ động thực hiện, đảm bảo  thời gian yêu cầu.

                                  Việt Dũng (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 2,859
  • Trong tuần: 22,887
  • Trong tháng: 96,519
  • Trong năm: 725,303
  • Tất cả: 1,442,458
Đăng nhập