Lượt xem: 68

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Châu đã đưa ra 6 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

Năm 2021 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất là tác động của đại dịch Covid-19 đã hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của Nhân dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đạt được kết quả quan trọng nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Có 14/17 hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu.

 

 

Năm 2022 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Châu đã đưa ra 6 chỉ tiêu chủ yếu gồm: (1) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2022 đạt 1.250 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 57,75 tỷ đồng; (2) Diện tích cây chè đạt 1.472 ha, cà phê 5.590 ha, cây ăn quả trên 4.100 ha, cao su duy trì 1.659 ha, tổng sản lượng búp chè tươi đạt 13.300 tấn, cà phê nhân 4.700 tấn, quả 21.400 tấn, mủ đông cao su 1.825 tấn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 8.700 tấn; sản lượng khai thác thủy sản đạt 1.200 tấn; (3) Thành lập mới 05 hợp tác xã; thu hút 02 dự án đầu tư vào địa bàn; tổng số lượt khách du lịch đạt 180 nghìn lượt, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 12 tỷ đồng; (4) Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 250 tỷ đồng; (5) Số trường đạt chuẩn quốc gia là 40/84 trường, đạt 47,6%; (6) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 giảm từ 3% trở lên so với năm 2021; (6) Duy trì 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới và công bố thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 11,36 tiêu chí/xã.

Trọng Đại (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 162
  • Trong tuần: 5,432
  • Tất cả: 602,725
Đăng nhập