Lượt xem: 34

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Ngày 4/1, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 11 điểm cầu các huyện.

 

Giai đoạn 2017-2021, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chủ trì triển khai thực hiện 8 đề án về: PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo; trong nhà trường; cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL... 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi được ban hành; trên 90% chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho cán bộ, công chức, viên chức có nội dung phổ biến, cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành được tổ chức định kỳ.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù từ thực tiễn; tại địa bàn trọng điểm về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước; kinh nghiệm xây dựng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền PBGDPL hiệu quả…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; tổ chức sơ tổng kết các chương trình, đề án của trung ương, địa phương về PBGDPL; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác PBGDPL...

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 9 tập thể, 11 cá nhân./.

Sông Khương (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 791
  • Trong tuần: 8,958
  • Tất cả: 527,266
Đăng nhập