Lượt xem: 35

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật;​hòa giải cơ sở cho 395 người

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản pháp luật mới ban hành đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Từ ngày 15/9 - 27/9/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Thuận Châu tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 395 người là lãnh đạo xã, công chức xã, thị trấn; Trưởng, Phó các ban, ngành, đoàn thể, tuyên truyền viên pháp luật, Ban lãnh đạo các bản, trưởng các ngành, đoàn thể bản của 4 xã: Chiềng La, Chiềng Pấc, Nong Lay, Phổng Lăng.

 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật hình sự, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp cận thông tin, Luật phòng chống tác hại của rượu bia…; các văn bản pháp luật mới ban hành và có hiệu lực thi hành trong năm 2021, năm 2022; hướng dẫn các xã xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh, các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các xã xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, tư vấn một số văn bản pháp luật và chế độ chính sách liên quan đến đời sống của người dân.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Nắm bắt các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Trọng tâm là các quy định, chính sách mới trong các văn bản pháp luật; tư vấn, định hướng, hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh; các quy định của pháp luật về đất đai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống thiên tai; an toàn giao thông đường bộ; quản lý trật tự xây dựng; phòng, chống mua, bán người; chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các Nghị quyết của HĐND về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ... Từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần làm cho hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả./.

Sông Khương (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 331
  • Trong tuần: 5,961
  • Tất cả: 683,896
Đăng nhập