Thuận Châu nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật , hòa giải cơ sở
Lượt xem: 147
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND huyện Thuận Châu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.Phòng Tư Pháp huyện đã tham mưu cho UBND huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật cấp xã, hướng dẫn cơ sở kiện toàn các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, các tổ hoà giải cơ sở nhằm triển khai thực hiện tốt các chương trình hành động quốc gia về PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch và xây dựng báo cáo tổng kết một số chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc chương trình quốc gia PBGDPL trên địa bàn.

Ảnh: Tập huấn công tác hoà giải

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện về Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại 06 xã: Bó Mười, Mường Khiêng, Liệp Tè, Tông Cọ, Phổng Lái. Phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên sắp xếp nội dung, lựa chọn hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Trong năm đã tổ chức được 170 cuộc, trong đó: Cấp huyện 22 cuộc với 22.422 lượt người tham dự; cấp xã, thị trấn có 148 cuộc với 19.870 lượt người tham dự.

Công tác hòa giải cơ sở được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, chất lượng công tác hòa giải cơ sở được nâng lên, tỷ tệ hòa giải thành tăng. Việc lập văn bản hòa giải thành, hòa giải không thành; việc lưu giữ, ghi sổ theo dõi hoạt động hòa giải cơ sở được thực hiện theo quy định được thực hiện đầy đủ nội dung, đảm bảo tính chính xác. Công tác hoà giải đúng pháp luật, duy trì được tình làng, nghĩa xóm. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, củng cố kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở, đội ngũ hòa giải viên với tổng số bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận bản phối hợp với Trưởng bản thực hiện quy trình kiện toàn tổ hòa giải cơ sở, công nhận, cho thôi tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên theo Luật Hòa giải cơ sở năm 2013, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở.

Các Tổ hoà giải ở cơ sở ngày càng đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng, tập thể, để hàn gắn, vun đắp sự hoà thuận, hạnh phúc cho gia đình, xã hội góp phần giữ vững an ninh trật tự, giảm tình trạng gửi đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp, giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư; hình thành trong mỗi công dân ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nề nếp “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện đã thụ lý 147 vụ việc, hoà giải thành 120 vụ, đạt 81%.

Vàng Thị Sánh - Phòng Tư Pháp huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,536
  • Trong tuần: 2,677
  • Trong tháng: 6,334
  • Trong năm: 894,523
  • Tất cả: 1,611,678
Đăng nhập