Lượt xem: 38

BHXH huyện Thuận Châu triển khai quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Ngày 01/8, BHXH huyện Thuận Châu phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 về triển khai quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Tham dự hội nghị có lãnh đạo BHXH tỉnh, đại diện phòng chuyên môn của Bưu điện tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn, các hội, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND 29 xã, thị trấn cùng những nhân viên tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

 

 

Tính đến ngày 30/6/2022, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 171.447/171.849 người đạt 99,7% Kế hoạch, đạt 97.06% độ bao phủ BHYT, trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc: 4.674/4.975 người đạt 93.9% KH; Số người tham gia BHXH tự nguyện 4.260/6.088 người đạt 69.9% KH; Số người tham gia BHTN: 3585/3.852 người đạt 93,6% KH; Số người chỉ tham gia BHYT: 166.773 người.

Quyết định 1155/QĐ-BHXH về việc thanh lý hợp đồng đại lý thu của UBND các xã, thị trấn, chuyển giao số nhân viên đại lý xã, thị trấn đang hoạt động sang ký hợp đồng khai thác với tổ chức dịch vụ thu quản lý, giúp cho tổ chức dịch vụ, nhân viên và cộng tác viên hiểu rõ hơn về phương thức hoạt động, cơ chế chi trả thù lao đại lý và cộng tác viên; hướng dẫn công tác bàn giao danh sách số người đang tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của các Đại lý đến ngày 31/7/2022 cho tổ chức dịch vụ thu Bưu điện.

Việc triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1155/QĐ-BHXH sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Cùng với đó, đảm bảo tính thống nhất và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu về tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Thuận Châu.

 Sông Khương (Trung tâm TT- VH Thuận Châu)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 5,632
  • Tất cả: 599,859
Đăng nhập