Lượt xem: 23

Tiếp tục tuyên truyền cho Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 12/04/2021 của Huyện uỷ Thuận Châu về việc tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ huyện Thuận Châu đã triển khai Kế hoạch tới các tổ chức cơ sở đảng.

          

          Dự kiến Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021 sẽ diễn ra trong 02 ngày (ngày 22 - 23/9/2021), với sự tham gia của 44 báo cáo viên dự thi, đại diện cho các tổ chức cơ sở đảng. Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi nhằm tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; đồng thời để đánh giá thực chất đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy; đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên sát với yêu cầu, nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Để Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép các nội dung tuyên truyền về Hội thi trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dự thi; huy động cán bộ, công chức, viên chức bố trí thời gian dự và cổ động Hội thi dưới các hình thức phù hợp, hiệu quả.

(T/h: Thuỳ Trang, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện)

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 476
  • Trong tuần: 4,966
  • Tất cả: 346,163
Đăng nhập