Lượt xem: 68

Thuận Châu giải ngân vốn Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

.

 

Theo Nghị Quyết số 11, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 02 năm (2022 - 2023), gồm:

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 và các văn bản có liên quan.

Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và các văn bản có liên quan.

Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 và các văn bản liên quan.

Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội.

Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Để thực hiện kịp thời và hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân nhất, là người lao động, người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống Nhân dân. Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Ông Lê Xuân Tuyền, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Châu cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động báo cáo và tham mưu cho Ban đại diện Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Châu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với NHCSXH huyện Thuận Châu rà soát và tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11. Đồng thời phối hợp với UBND các xã thị trấn, các đơn vị nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn để kịp thời giải ngân khi có nguồn vốn, quá trình triển khai được thực hiện công khai, minh bạch và chính xác đến từng đối tượng, đảm bảo tránh trục lợi chính sách.”

Sau khi các chính sách tín dụng hỗ trợ được triển khai thực hiện, với tinh thần khẩn trương quyết liệt, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Châu đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tập trung tuyên truyền, rà soát các đối tượng đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn được tiếp cận kịp thời nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Thuận Châu, hỗ trợ kịp thời nguời lao động sau khi mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Châu đã rà soát được 112 đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn theo các chương trình của NQ số 11. Cụ thể với nguồn vốn được phân bổ 5.600 triệu đồng, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Châu sẽ tiến hành giải ngân đối với: Chương trình cho vay giải quyết việc làm tổ chức giải ngân 5.000 triệu đồng cho 100 lao động, chương trình cho vay nhà ở xã hội tổ chức giải ngân 500 triệu đồng cho 02 khách hàng, chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính phục vụ học trực tuyến tổ chức giải ngân là 100 triệu đồng cho 10 học sinh, sinh viên.

Với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Châu sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện quy trình giải ngân nhanh chóng, kịp thời; đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước./.

Thùy Trang (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

 

 

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 875
  • Trong tuần: 9,042
  • Tất cả: 527,350
Đăng nhập