Thông báo Công khai, niêm yết danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước cấp huyện, cấp xã của huyện Thuận Châu
Lượt xem: 201
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Sở, ban, ngành của tỉnh.

UBND huyện Thuận Châu trân trọng thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã được triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã, cụ thể như sau:

I. 277 thủ tục hành chính cấp huyện, 123 thủ tục hành chính cấp xã, 32 thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc (cấp huyện 18 thủ tục, cấp xã 14 thủ tục).

Tải về

 

II. Thủ tục hành chính thuộc các đơn vị ngành dọc: 18 thủ tục

Tải về

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập